Pimco Cyclical Outlook: Tragere economische groei, inflatie neemt af

’s Werelds grootste obligatiebelegger Pimco houdt voor 2022 rekening met een hoge, maar vertragende economische groei en een meer gematigde inflatie. Dat laat onverlet dat centrale banken verkrappend beleid zullen doorzetten.

Dat schrijven Tiffany Wilding, Tony Crenscenzi en Andrew Balls, respectievelijk econoom, portfoliomanager en CIO Global Fixed Income bij Pimco in de Cyclical Outlook.

Pimco ziet drie belangrijke risico’s waar beleggers rekening mee moeten houden, waarvan hoge inflatie de voornaamste is. Daarnaast kunnen nieuwe virusvarianten leiden tot meer besmettingen en is er de mogelijkheid dat financiële voorwaarden abrupter dan verwacht worden aangescherpt.

Volgens Pimco staan markten voor een blue sky-scenario, waarin het centrale banken lukt renteverhogingen door te voeren die niet tot al te veel problemen leiden. Desalniettemin houdt Pimco een slag om de arm wat betreft monetair beleid en waarschuwt de obligatiebelegger voor onverwachte gebeurtenissen in het geval het monetaire beleid omslaat.

Vooral opkomende markten zijn gevoelig voor verkrappende monetair beleid, met name in de VS. Pimco is op haar hoede voor de risico’s die dit met zich meebrengt, maar wijst wel op de diversificatievoordelen die emerging market assets bieden.

Pimco is bovendien relatief optimistisch over de energieprijzen, maar verwacht dat de prijs van ruwe olie zal worden gedrukt door de hogere productie in de VS. “De aardgasprijzen worden ondersteund door de sterke export, maar door de hogere productie in de VS zijn wij voorzichtiger wat de vooruitzichten voor 2022 betreft.

Pimco verhoogt de blootstelling aan bedrijfsobligaties, zij het selectief. Pimco belegt in thema’s die zullen profiteren van een herstel uit de coronacrisis zoals hotels, lucht- en ruimtevaart en toerisme, zij het in bescheiden mate. Daarnaast ziet Pimco mogelijkheden in de financiële sector en in sectoren die volgens de obligatiebelegger profiteren van de grote transformaties, zoals de energietransitie, technologie en een bredere welvaartverdeling.

Bedrijfswinsten groeien dan wel minder hard, ze zijn nog steeds positief. Pimco is dan ook constructief over aandelen, maar bereidt zich voor op een laatcyclische dynamiek. ‘Wij verwachten dat grote bedrijven en bedrijven van hoge kwaliteit het laat in de conjunctuurcyclus beter zullen doen. Denk hierbij aan bedrijven met een sterke pricing power. Ook de sector voor halfgeleiders heeft door de sterk groeiende vraag de potentie het beter te doen op de lange termijn.’