Het ontslagpercentage en het einde van de kwantitatieve verruiming

Door Richard Woolnough, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Optimal Income Fund

Het ontslagpercentage op de Amerikaanse arbeidsmarkt - het tempo waarin werknemers hun baan opzeggen - was ruim voor het einde van 2021 al aan het stijgen. Dit blijkt uit een van de eerste economische cijfers van 2022: de ontslagen in de VS stegen in november naar een historisch niveau van 3,4% in de particuliere sector. We volgen deze arbeidsmarktindicator al jaren op de voet.

Richard woolnough
Richard Woolnough
Ontslagpercentage en werkloosheid

Het ontslagpercentage in de VS en het werkloosheidspercentage zijn sterk gecorreleerd. Mensen nemen ontslag wanneer de arbeidsmarkt sterk is en vice versa. Voor de werkloosheid focust de Fed op de macrocijfers. Ik denk dat we meer aandacht moeten besteden aan de micro-economische gegevens "van de man in de straat". Waarom moeten we deze cijfers begrijpen ? Omdat wanneer de doelstelling van volledige werkgelegenheid bereikt is, er een potentieel sterk inflatoir knelpunt zal ontstaan.

Ontslagpercentage en pensionering

Het ontslagpercentage gaat niet alleen over mensen die tijdelijk stoppen met werken en op zoek gaan naar een betere baan. Het gaat ook over mensen die voorgoed stoppen, met name met pensioen gaan. Deze belangrijke kwestie werd door de Fed zelf aan de orde gesteld toen zij de arbeidsparticipatie bekeek. De combinatie van een hoog ontslagpercentage en een lagere arbeidsparticipatie als gevolg van pensionering wijst erop dat we dichter bij het doel van een volledige tewerkstelling zijn dan bij het doel dat de Fed zich heeft gesteld, namelijk een terugkeer van de werkloosheid naar het niveau van vóór de pandemie.

Beëindiging van kwantitatieve verruiming

De centrale banken zelf willen dit jaar allemaal met één ding stoppen: de kwantitatieve verruiming. Door een dieet van monetaire excessen zijn hun balansen gezwollen. De eerste centrale bank die probeert geen ponden meer bij te komen, is de Bank of England. De Fed en de ECB zullen volgen. Dit is waarschijnlijk nog maar het eerste stadium van het monetaire dieet: het volgende stadium wordt de nieuwe rage van de "kwantitatieve verstrakking".