abrdn: Dit zijn de vijf belangrijke beleggingsthema's voor China in 2022

China heeft goed functionerende kapitaalmarkten nodig om de economische groei te stimuleren. De nieuwe regels die vorig jaar in het land zijn afgekondigd, doen daar niets aan af. Nicolas Yeo, hoofd aandelen China bij abrdn, ziet dan ook een mooie toekomst voor bedrijven die zich kunnen aanpassen aan de veranderende regelgevingskaders en zich kunnen scharen achter beleidsdoelstellingen op gebieden als digitale innovatie, duurzame technologie en betaalbare gezondheidszorg. Hij noemt de vijf belangrijkste thema's waarin volgens abrdn dit jaar het best kan worden belegd.

Consumentengoederen: abrdn verwacht dat consumentengoederen het in het algemeen goed zullen doen nu China streeft naar een zelfvoorzienend economisch model dat meer groeit door binnenlandse consumptie dan door export. abrdn gelooft in het ‘premiumisation-verhaal’ van China, dat inhoudt dat verstedelijking en stijgende welvaart van de middenklasse op lange termijn de vraag naar hoogwaardige goederen en diensten aanwakkert. Het sluit ook aan bij China's doelstelling om in 2035 een welvarende natie te zijn.

abrdn heeft haar portefeuille zo gepositioneerd dat kan worden geprofiteerd van de aanhoudende groei van de middenklasse. Ultraluxe goederen (denk aan Europese modemerken en auto's) kunnen enige tegenwind verwachten door de druk die wordt gezet op de extreem rijken in China, maar dit is geen aandachtsgebied in de portefeuille van abrdn.

Digitaal/tech: Dit thema sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van de regering, namelijk zelfvoorziening en lokale ontwikkeling, maar ook bij het verbeteren van de productiviteit, het verlagen van de kosten, het aanjagen van innovatie en het aanzwengelen van de economische groei. De posities van abrdn in deze sector betreffen voornamelijk softwaregerelateerde namen. Binnenlandse Chinese bedrijven hebben voordelen in software gezien hun kennis van de markt en de lokale voorkeur op gebieden als cyberveiligheid en clouddiensten.

Cyberveiligheid en gegevensbeveiliging zijn ook belangrijke elementen als het gaat om nationale veiligheid, wat ertoe zou moeten bijdragen dat lokale ontwikkeling en zelfvoorziening verder worden verankerd.

Hoewel het bewustzijn van en de uitgaven voor cyber security in China lager zijn dan in de rest van de wereld, verwacht abrdn hierin een ommekeer. Als China zich verder wil ontwikkelen richting een digitale economie, zal het sectoren moeten digitaliseren (zoals software-as-a-service in de bouw). Fabrikanten van domotica lijken minder risico te lopen op regelgevende maatregelen, alhoewel elk beleid dat van invloed is op het woningbezit of op het volume aan vastgoedtransacties mogelijk een indirect effect hierop heeft.

Duurzaam: Dit thema sluit aan bij het regeringsbeleid als het gaat om het CO2-neutraal maken van de economie en het streven naar een netto-nuluitstoot in 2060. China is marktleider op het gebied van duurzame energie en opslag, goed voor 90% van de zonne-energiecapaciteit en 75% van de accucapaciteit. Het Chinese beleid om de economie CO2-neutraal te maken sluit ook aan bij de doelstellingen van de rest van de wereld.

Het CO2-neutraal maken van economieën vergt enorme investeringen in duurzame energie en opslag. Investeren in de modernisering van machines en de verhoging van de energie-efficiëntie zijn hiervoor noodzakelijk. abrdn belegt onder meer in producenten van solar wafers, accu’s, automatisering en een bedrijf dat zich toelegt op het vernieuwen van de elektriciteitsnetten.

Gezondheid: abrdn is overwogen in gezondheidszorgdiensten. De noodzaak om de gezondheidszorg goedkoper en toegankelijker te maken is extra groot omdat China te maken heeft met demografische problemen, zoals snelle vergrijzing. abrdn ziet kansen bij bedrijven die innovatief onderzoek en klinische studies doen, zodat hoogwaardige medicijnen goedkoper en sneller op de markt kunnen worden gebracht. abrdn heeft ook een positie in een keten van oogziekenhuizen.

De lokale productie van medische apparatuur en de toelevering is eveneens een gebied waar abrdn mogelijkheden ziet. abrdn is minder positief over farmaceutische bedrijven omdat die te maken hebben met druk op de prijzen van geneesmiddelen.

Welzijn: Dit thema sluit aan bij China's beleidsdoel om tegen 2035 op een hoger welvaartsniveau te zitten. De financiële dienstensector speelt een sleutelrol bij het scheppen en beschermen van welvaart. De belangen die abrdn heeft in bijvoorbeeld China’s beste consumentenbank en bedrijven die de kapitaalmarkten helpen met software voor handel en portefeuillebeheer dragen daartoe bij. In vergelijking met de rest van de wereld is het hebben van verzekeringen nog niet ingeburgerd in China.

abrdn denkt dat er een grote markt is voor levens- en zorgverzekeringen, vooral omdat de Chinese bevolking snel veroudert. abrdn verwacht dat het recente overheidsoptreden tegen onlineverzekeraars ten goede komt aan betrouwbare verzekeringsmaatschappijen en dat hierdoor de algemene normen die worden gehanteerd in de sector worden opgekrikt.