Recordjaar voor Add Value Fund met +57% rendement in 2021

Het beleggingsjaar 2021 gaat voor Add Value Fund de geschiedenisboeken in als recordjaar, zowel absoluut als relatief. Met een netto rendement van +57% overtrof het fonds het vorige record van +56% uit 2009. Daarnaast heeft het fonds maar liefst 39%-punt meer netto rendement behaald dan de benchmark, de grootste outperformance in het bijna 15-jarig bestaan van Add Value Fund.

Afgelopen jaar was voor Add Value Fund in meerdere opzichten een bijzonder en memorabel jaar waarbij, ondanks de coronapandemie, de sterren nagenoeg het hele jaar gunstig stonden. Elf van de twaalf maanden werden positief afgesloten en de beurskoers bereikte 62 all-time highs, een nieuw record. Net als in 2020 (+20%) stak Add Value Fund er in 2021 (+57%) met kop en schouders bovenuit, zowel ten opzichte van nationale als internationale aandelenindices.

Waarbij de toonaangevende S&P 500 index voor de Europese beleggers nog een valutavoordeel had van ruim 8%. Niet alleen vorig jaar maar ook over alle andere periodes staat Add Value Fund fier aan kop en laat het fonds vergelijkbare concurrenten ver achter zich. Ook in de Morningstar categorie ‘Aandelen Nederland’ staat Add Value Fund over alle periodes, 1-jaarsrendement (+58,3%), 3-jaarsrendement (+35,7%), 5-jaarsrendement (+20,9%) en 10-jaarsrendement (+17,8%) bovenaan.

Het cumulatieve netto rendement sinds de start op 1 februari 2007 bedraagt inmiddels 428%, ofwel 11,8% geannualiseerd. Dit is een significante outperformance van maar liefst 291%-punt netto rendement ten opzichte van de benchmark* (+137%).

Rendementen aandelen

Klap op de vuurpijl: Hunter Douglas

Als ‘klap op de vuurpijl’ werd het beheerteam van Add Value Fund op de laatste dag van 2021 verrast door de overeenkomst tussen investeringsmaatschappij 3G Capital en Ralph Sonnenberg. De voorgenomen transactie is als volgt: 3G Capital koopt 75% van de gewone aandelen Hunter Douglas tegen € 175 per aandeel in contanten – een premie van 73% op de slotkoers van 30 december 2021 – en de familie Sonnenberg blijft na gedeeltelijke verkoop, en in een nieuwe kapitaalstructuur, nog eigenaar van de resterende 25% (nu 87,8%). De minderheidsaandeelhouders van de gewone aandelen (nu 12,2%) kunnen dezelfde prijs per aandeel ontvangen in contanten. Wat opvalt is dat de prijs exact overeenkomt met de € 175 per aandeel die de fondsbeheerders in hun diepgaande en uitgebreide investment case van 2 juni 2021 hadden berekend.

Net als bij de overname van Neways Electronics International in 2021 zal het beheerteam van Add Value Fund de overeenkomst en voorgenomen transactie tot in detail bestuderen en uiterst zorgvuldig de kansen en risico’s afwegen.

Door de sterke koersstijging (+70%) van Hunter Douglas nam de intrinsieke waarde per aandeel Add Value Fund op oudejaarsdag met 9% toe waardoor het rendement in december uitkwam op +10%. Met de beste maand van het jaar en de grootste stijging op de laatste beursdag werd het succesvolle beleggingsjaar 2021 in stijl afgesloten.

Vooruitzichten

Ondanks dat de beurskoersen op korte termijn niet te voorspellen zijn, financiële markten zijn immers inefficiënt en niet rationeel, is het beheerteam van Add Value Fund optimistisch gestemd over het groei- en winstpotentieel van hun participaties die qua financiële slagkracht, concurrentievermogen en innovatiekracht er beter voor staan dan ooit tevoren. Tijdens de coronacrisis zijn deze participaties de afgelopen twee jaar ‘corona proof’ gebleken. De bedrijfsmodellen zijn tevens toekomstbestendig en de businesses waarin de participaties actief zijn, zullen de komende jaren profiteren van megagroeitrends. Daarnaast zijn de participaties Europees of wereldmarktleider in hun desbetreffende bedrijfstak en de meeste zijn schuldenvrij of hebben ruime financiële middelen voorhanden voor acquisities en/of inkoop van eigen aandelen.

Naar verwachting zal circa 80%-portefeuilleweging recordresultaten realiseren over het boekjaar 2021 die tussen maart en mei dit jaar gepubliceerd zullen worden. De gewogen winstgroei van de participaties over 2021 ten opzichte van het eerste coronajaar 2020 zal circa 80% bedragen (exclusief Flow Traders), een nieuw record. In 2021 heeft Add Value Fund drie keer de gewogen winstgroei moeten verhogen van 50% naar 80%.

Het beheerteam van Add Value Fund verwacht dat het sterke winstmomentum zal aanhouden maar zal normaliseren ten opzichte van het recordjaar 2021. Vooralsnog is de verwachting dat de gewogen winstgroei van de portefeuille in 2022 tenminste 10% zal bedragen.

Op basis van de winst- en dividendtaxaties noteert de portefeuille momenteel een gewogen K/W-verhouding van 16,1 en een gewogen dividendrendement van 3,0%. En de zogenaamde earnings yield bedraagt nog steeds ruim 6%. In het licht van de sterke winstgroeivooruitzichten en de negatieve reële rentes is dat nog steeds zeer aantrekkelijk. Ook voor de middellange termijn blijft Add Value Fund uitermate positief gestemd over het winst- en groeipotentieel van de participaties, zowel organisch alsook door winstgevende acquisities.