Natixis IM: Grootste zorg bij hoge inflatie is reactie centrale banken

Niet de hoge inflatie, maar een eventuele té agressieve reactie van centrale banken om de hoge inflatie te drukken, is de grootste zorg. ‘Een te hawkish reactie van centrale banken om inflatie in de kiem te smoren, kan ten koste gaan van economisch herstel’, vreest portfoliostrateeg Garrett Melson van vermogensbeheerder Natixis Investment Managers.

Dit speelt volgens Melson in mindere mate in de Verenigde Staten. “De Federal Reserve toont zich geduldig en houdt vast aan het nieuwe framework dat binnen het mandaat de prioriteit geeft aan het behouden en creëren van werkgelegenheid.” Het zijn vooral centrale banken in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie waarover Melson zich zorgen maakt. “We hebben meer verontrustende berichten gezien en betwijfelen of de Bank of England en de Europese Centrale Bank bereid zijn even geduldig te blijven als de Fed.”

Melson vreest dat een te hawkish reactie van centrale banken economisch herstel afremt. “Het monetaire beleid is niet geschikt om de druk aan de aanbodzijde te bestrijden, en een voorbarige verkrapping kan de aanbodzijde juist beperken en de onevenwichtigheden eerder verergeren dan bestrijden. Door de vertraging waarmee het monetaire beleid werkt, kan het zelfs een tegenwind voor de groei worden nadat de dynamiek aan de aanbodzijde is uitgewerkt en de inflatiedruk is afgenomen.”

Melson ziet een mogelijke renteverhoging in zicht komen voor het einde van 2022 als in de VS de inflatie hoog blijft. Een vereiste voor een renteverhoging is echter wel een snel herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt en een aanzienlijke verbetering van de arbeidsparticipatie, stelt de strateeg. Hij verwacht dat de Bank of England nog dit jaar de rente zal verhogen.

Onderstaand het volledige commentaar in vraag/antwoord-vorm van Garrett Melson waarin hij tevens dieper ingaat op verwachtingen van aandelen- en obligatieprestaties in 2022. Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.