T. Rowe Price: Nieuwe Duitse regering zal een radicaal ander economisch beleid voeren

 • Ongeacht de precieze uitslag van de Duitse verkiezingen, is deelname van de Groenen aan de volgende regeringscoalitie vrijwel zeker.
 • Nieuw beleid dat prioriteit geeft aan de overgang van Duitsland naar groene technologie zal deel uitmaken van de wetgevingsagenda van de volgende regering.
 • Hogere uitgaven, agressievere CO2-reductiedoelstellingen, belastingverhogingen en meer uitgifte van obligaties kunnen volgend jaar een sell-off van Duitse bunds veroorzaken.

  Alles wijst erop dat het Duitse economische beleid na de verkiezingen van deze maand een andere wending zal nemen, aangezien de Groenen vrijwel zeker deel zullen uitmaken van de nieuwe Duitse regeringscoalitie. Meer agressieve CO2-reductiedoelstellingen, hogere uitgaven om de infrastructuur te vernieuwen en belastingverhogingen op bruin energieverbruik zijn waarschijnlijk als de Groenen hun ambitieuze milieu-agenda nastreven. Dit zou volgend jaar tot een sell-off van Duitse staatsobligaties kunnen leiden, stelt Tomasz Wieladek Internationaal Econoom bij T. Rowe Price. De precieze uitslag van de verkiezingen op 26 september blijft onzeker. Herhaling van de huidige coalitie van de Christen-Democratische Unie (CDU), haar Beierse zusterpartij CSU, en de Sociaal-Democratische Partij (SPD) is hoogst onwaarschijnlijk. Hoewel een dergelijke uitkomst theoretisch mogelijk is op basis van de huidige peilingen, maakt het door de SPD voorgestelde programma van grotere welvaartsverdeling en regulering van de arbeidsmarkt het onwaarschijnlijk dat zij ervoor zou kiezen om nog een coalitie te vormen met de conservatieve CDU/CSU als er andere opties beschikbaar zouden zijn.

  Wat er ook gebeurt op de 26e, deze verkiezingen zullen een keerpunt zijn omdat de Groenen vrijwel zeker deel zullen uitmaken van de nieuwe coalitie. Volgens de huidige peilingen is een coalitie onder leiding van de SPD en de Groenen de meest waarschijnlijke uitkomst. In dit scenario zal het economisch beleid een heel andere richting uitgaan dan het beleid dat de regering van bondskanselier Angela Merkel de afgelopen 16 jaar heeft gevoerd.

  Het beleid dat door een coalitie onder leiding van de SPD/Groenen wordt voorgesteld, zal gericht zijn op een gemakkelijkere toegang tot sociale uitkeringen, herverdeling en een proactiever gebruik van begrotingsbeleid om binnen 20 jaar de overgang naar een koolstofneutrale economie te bewerkstelligen. De onvermijdelijke verschuiving in de richting van een meer milieugerichte wetgevingsagenda zal waarschijnlijk structureel negatief uitpakken voor de Duitse bunds, een uitkomst die niet volledig in de huidige waarderingen is ingeprijsd.

  Groen beleid, meer uitgaven en grotere herverdeling vrijwel zeker

  Nieuw beleid dat prioriteit geeft aan de transitie van Duitsland naar groene technologie zal vrijwel zeker deel uitmaken van het wetgevingsprogramma van de volgende regering, ongeacht de precieze samenstelling van de coalitie. De Groenen hebben toegezegd om de komende tien jaar 500 miljard euro uit te geven om de overgang van Duitsland naar hernieuwbare energie te versnellen.

  Om deze ambitieuze uitgavenplannen te helpen financieren, heeft de partij laten weten van plan te zijn het Duitse schuldenplafond, die regeringen ervan weerhoudt te veel schulden aan te gaan, te herzien en de belastingen op vermogen en hoge inkomens te verhogen. De partij heeft ook toegezegd het minimumloon binnen de eerste 100 dagen van haar mandaat te verhogen tot 12 euro per uur (26% boven het huidige niveau).

  De economische gevolgen van al deze beleidsmaatregelen samen zullen aanzienlijk zijn. Sinds het begin van deze eeuw heeft Duitsland aanzienlijk meer gespaard dan geïnvesteerd. Dit spaaroverschot ten opzichte van de investeringen heeft niet alleen de rendementen op bunds verlaagd, maar ook die op andere wereldwijde safe haven beleggingen.

  Het groene investeringsprogramma zal deze spaaroverschotten verminderen door de investeringen te verhogen. Herverdeling van inkomsten van de beter gesitueerde huishoudens naar de minder welgestelde huishoudens, die de neiging hebben meer van hun inkomen te consumeren, zal de consumptie doen toenemen en de besparingen doen afnemen. Een sterker sociaal vangnet zal er waarschijnlijk ook toe leiden dat huishoudens minder uit voorzorg gaan sparen.

  Ten slotte zou een grotere uitgifte van bunds ter financiering van de overgang naar netto-nul CO2-uitstoot de rendementen opdrijven. Al deze beleidsmaatregelen samen kunnen in 2022 tot een forse sell-off in Duitse bunds leiden.

  Wieladek verwacht dat de impact op de aandelenmarkten meer gemengd zal zijn. De winsten van bedrijven die gespecialiseerd zijn in koolstofintensieve activiteiten zullen waarschijnlijk dalen omdat die activiteiten onderworpen zullen worden aan hogere koolstofbelastingen. Aan de andere kant zullen bedrijven die de groene transitie helpen bevorderen of minder koolstofintensieve activiteiten aanbieden, aanzienlijk profiteren van deze verwachte grote veranderingen in het overheidsbeleid - en dit zou in hun aandelenkoersen tot uiting moeten komen.