T. Rowe Price houdt vast aan waardeaandelen, ondanks terreinwinst groeiaandelen

 • De waardeaandelenrally is onlangs tot stilstand gekomen en groeiaandelen hebben terrein herwonnen, waardoor het verschil in prestaties tussen waarde- en groeiaandelen aanzienlijk is verkleind.
 • Dankzij sterke fundamentele factoren zijn de waarderingen van groeiaandelen extreem hoog. T. Rowe Price geeft de voorkeur aan waardeaandelen omdat potentiële katalysatoren een steun in de rug kunnen zijn.

  Van november 2020 tot begin mei 2021 hebben Amerikaanse waardeaandelen sterke absolute en relatieve prestaties neergezet ten opzichte van Amerikaanse groeiaandelen, een trend die ook op de wereldwijde aandelenmarkten wordt waargenomen. De waardeaandelenrally is onlangs echter tot stilstand gekomen en groeiaandelen hebben terrein herwonnen, waardoor de prestatiekloof aanzienlijk is verkleind (zie fig. 1).

  Valuebeleggen

  Hoewel enigszins onverwacht, wordt de heropleving van groeiaandelen ondersteund door hun aantrekkelijke fundamentele factoren - zeer sterke omzetgroei bij toenemende marges in de afgelopen 10 jaar - ten opzichte van waardeaandelen. In de toekomst moeten beleggers afwegen of deze trends waarvan groeiaandelen de afgelopen tien jaar hebben geprofiteerd, al dan niet zullen aanhouden.

  De pandemie heeft met name een aantal technologische trends versterkt, zoals online retail, sociale media, videostreaming en cloud computing, en nieuwe trends, zoals het streven naar hernieuwbare energie, kunnen voor extra rugwind zorgen. Door deze hoge verwachtingen zijn de waarderingen van groeiaandelen gestegen tot extreme niveaus ten opzichte van waardeaandelen (zie fig. 2).

  Volgens T. Rowe Price is het aanzienlijke waarderingsverschil tussen groei- en waardeaandelen wellicht niet houdbaar en kunnen potentiële katalysatoren, zoals hogere inflatie en stijgende rente, de kloof op middellange termijn verkleinen. In de VS kunnen ook hogere overheidsuitgaven, hogere belastingen op buitenlandse winsten en strengere regelgeving voor technologiebedrijven een steun in de rug zijn.

  T. Rowe Price meent dat deze omstandigheden, mochten ze zich voordoen, waarschijnlijk in het voordeel van waardeaandelen uitpakken en nadelig zijn voor groeiaandelen. Daarom handhaaft T. Rowe Price zijn voorkeur voor waardeaandelen.