Amundi: Nieuwe Chinese regelgeving creëert goede instapmomenten

De recente wijzigingen in de regelgeving van de Chinese overheid openen uitstekende instapmomenten voor lange termijn beleggers. Dat stellen de experts van Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder.

Op de korte termijn verwacht de Franse vermogensbeheerder dat de golf aan regelgeving aanhoudt of zelfs toeneemt. Deze recente onduidelijkheid rondom het beleid van Beijing heeft geleid tot dalende Chinese aandelenkoersen.

Het is moeilijk te onderscheiden welke sectoren als volgende aan de beurt zijn voor strengere regelgeving. Amundi verwacht dat cybersecurity en databescherming op korte termijn een aandachtspunt blijven voor toezichthouders. Dit zou kunnen betekenen dat de internetsector – met name met betrekking tot digitale advertenties en het delen van gegevens – een doelwit blijft.

Amundi richt zich vooral op schone energie en biotechnologie – twee sectoren waarbij de invloed van regelgeving juist in het voordeel werkt. Zo profiteert de groene energiesector van de plannen van China om tegen 2060 CO2-neutraal te worden en is biotech een speerpunt voor de Chinese overheid. Een van de indices die deze trends het beste vertegenwoordigt is de CSI500 Index, bestaande uit 500 mid- en small-cap bedrijven die op de beurs van Shanghai en Shenzhen genoteerd zijn.

Zorgen over consumptie

Amundi is voorts van mening dat de zorgen over de consumptie overdreven zijn. De regering heeft als doel gesteld de omvang van de middenklasse te vergroten en heeft een ontspannen houding ten aanzien van de sector. Ondertussen is het stimuleren van de consumptie nog steeds een wenselijk doel.

In een toespraak in januari zei president Xi: “Het uitbreiden van de binnenlandse vraag is geen tijdelijk beleid om financiële risico's en externe schokken het hoofd te bieden, en het gaat ook niet om het ontketenen van een stortvloed aan krachtig stimuleringsbeleid of het verhogen van de overheidsinvesteringen. Het gaat veeleer om het verbreden van de consumentenbestedingen en het verhogen van het consumptieniveau, zodat de ontwikkeling van onze enorme binnenlandse markt een duurzaam historisch proces wordt.”