BlackRock laat bestuurders niet ongemoeid hun gang gaan

BlackRock stemt steeds vaker tegen bestuurders die klimaat niet hoog genoeg op de agenda hebben staan. Dat blijkt uit het BlackRock Stewardship Voting Spotlight-rapport, waarin de vermogensbeheerder openheid en uitleg geeft over hoe het de afgelopen twaalf maanden heeft gestemd tijdens aandeelhoudersvergaderingen. In het rapport worden meer dan 100 bedrijven en casussen besproken.

Enkele hoogtepunten:

- BlackRock stemde tijdens vergaderingen van meer dan 13.000 bedrijven in 71 landen, op 165.000 voorstellen.
- Hierbij werd vooral ingezet op Governance. BlackRock voerde bijna 2200 gesprekken met bedrijven over de kwaliteit van hun bestuurders. Wanneer er tegen bestuursleden werd gestemd, was dit vrijwel altijd vanwege zorgen om de onafhankelijkheid van het bestuur, of een gebrek aan diversiteit.
- BlackRock focuste bij meer dan 1000 bedrijven primair op klimaat. Er werden meer dan 2300 gesprekken gevoerd over klimaat en natuurlijk kapitaal. BlackRock uitte zijn zorgen om klimaatgerelateerde risico's door tegen te stemmen bij 319 bedrijven, waarvan 255 keer tegen de herbenoeming van directieleden. Er waren 72 duurzaamheidsvoorstellen van aandeelhouders, waarbij de vermogensbeheerder in 64% voor stemde.
- Van alle voorstellen waar BlackRock dit seizoen op stemde, kwam ongeveer 1% van aandeelhouders. Deze voorstellen vormen een steeds groter onderdeel van BlackRock’s ESG-stewardship. BlackRock stemde voor 47% van de aandeelhoudersvoorstellen die draaiden om milieu en sociale aspecten.