Pimco: Problemen toeleveringsketen nemen eind dit jaar af

De wereldwijde leveringsknelpunten bij onder andere computerchips verdwijnen eind dit jaar geleidelijk, omdat de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod geleidelijk af zal nemen. Bovendien zal de productie waarschijnlijk een inhaalslag maken en zich aanpassen aan het herstel van de vraag, schrijven China-econoom Carol Liao en Yishan Cao, Credit Research Analyst, beiden verbonden aan ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Halfgeleidersectoren hebben sinds enige tijd te maken hebben met capaciteitsgebrek als gevolg van de stijgende vraag naar auto’s en elektronica. Logistieke knelpunten, veroorzaakt door verstoringen van havens, rederijen en binnenlands vervoer, hebben de levertijden verlengd en wogen verder op het aanbodtekort in sommige regio’s. Als gevolg hiervan raakten de voorraden snel op en liepen de prijzen in de VS en andere markten op.

Liao en Cao wijzen er op dat de productie nu toeneemt, de scheepvaartopstoppingen afnemen, de vraag uit de ontwikkelde markten afneemt en consumenten in geavanceerde economieën hun uitgaven verschuiven naar diensten. ‘Mits nieuwe verstoringen door de pandemie uitblijven – zullen tegen het einde van het jaar de knelpunten in het aanbod afnemen.’

Het tekort aan chips en de logistieke opstoppingen leidden tot een piek in de Amerikaanse inflatie. Toch beschouwt de Fed inflatie nog steeds als tijdelijk en zal ze waarschijnlijk een geduldige benadering hanteren. Pimco houdt vast een onderwogen positie in de Amerikaanse dollar ten opzichte van aan grondstoffen gerelateerde G10-valuta’s en een aantal valuta’s van opkomende markten.