Add Value Fund realiseert met 32% rendement beste eerste halfjaar ooit en is optimistisch

Met een nettorendement van +32% en zes maanden op rij positief te hebben afgesloten is Add Value Fund het beleggingsjaar 2021 sterk begonnen.

De goede eerstekwartaalcijfers, waarbij meerdere participaties recordresultaten publiceerden en sommige participaties al aangaven dat de tweede jaarhelft van 2021 beter zal worden dan de eerste jaarhelft, stemmen fondsbeheerders Hilco Wiersma en Willem Burgers optimistisch voor de rest van het jaar. Naar verwachting zal dit jaar ruim 65% van de (gewogen) portefeuille recordresultaten realiseren.

Vanaf medio juli zullen de tweedekwartaalcijfers van de participaties bekend worden gemaakt. Omdat het dieptepunt van de coronacrisis in het tweede kwartaal van vorig jaar lag, zullen voor de meeste participaties de vergelijkbare cijfers jaar-op-jaar heel goed zijn. Het zal de fondsbeheerders niet verbazen als hun verwachtingen en die van analisten ruimschoots zullen worden overtroffen.

Ook voor de middellange termijn blijven Wiersma en Burgers uitermate positief gestemd over het winst- en groeipotentieel van hun participaties, zowel organisch alsook via winstgevende acquisities. De gewogen winstgroei van de participaties is nog nooit zo hoog geweest en de bedrijven waarin het fonds is belegd staan er qua financiële slagkracht, innovatievermogen en concurrentiekracht in 2021 beter voor dan ooit tevoren.

De risicopremie op de portefeuille is nog steeds hoog met 6,4% premie ten opzichte van een 10-jarige Nederlandse staatslening. Deze zogenaamde earnings yield is ook zeer aantrekkelijk ten opzichte van andere beleggeingscategorieën. Zeker in het licht van de naar verwachting zeer hoge gewogen winstgroei van 60% (exclusief Flow Traders) van de portefeuille. Voor dit jaar is de waardering van de portefeuille van 16 keer de verwachte gewogen winst 2021 relatief goedkoop.

Deze sterke winstgroeivooruitzichten en aantrekkelijke waardering hebben zich in ieder geval vertaald in de beste jaarhelft van Add Value Fund ooit. Het vorige record dateert uit 2009, het netto rendement in de eerste jaarhelft was toen +30% en het jaarrendement kwam toen uit op +56%. Er zit dus naar alle waarschijnlijkheid nog meer in het vat, want winstgroei is ten slotte koersgroei.