AXA IM: Digitale valuta’s kunnen leiden tot meer efficiëntie en kostenverlagingen

Digitale valuta’s zouden, mits goed gecontroleerd, de financiële efficiëntie van betalingssystemen kunnen verhogen en de kosten ervan verlagen. Dat concludeert Gilles Moëc, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder AXA Investment Managers, in zijn jongste Macrocast waarin hij uitgebreid stilstaat bij de enorme impact van digitale valuta op het financiële systeem.

Moëc merkt een versnelling op in het beleidsdenken rondom cryptovaluta’s, onder andere door de Bank for International Settlements (BIS) die het onderwerp behandelt in het jaarverslag. De BIS wijst erop dat het huidige betalingssysteem duur is. Volgens Moëc is deze ‘status quo’ waarschijnlijk niet houdbaar en dit verklaart waarom centrale banken graag hun eigen digitale aanbod willen ontwikkelen, de zogenoemde central bank digital currencies (cbdc’s).

De hoofdeconoom van AXA IM acht digitale privévaluta’s (private digital currency’s, PDC’s) als bitcoin minder geschikt als betaalmiddel. “Afgezien van het liquiditeitsprobleem, kunnen PDC's een bron van instabiliteit zijn door internationale bankencrises te verergeren.” Ze vormen bovendien een onvolmaakte 'store of value'. “De recente schommelingen in de prijs van bitcoin bieden een gemakkelijke illustratie van dat feit. Een ongebreidelde ontwikkeling van PDC’s zou zeer schadelijk zijn voor de financiële stabiliteit”

Volgens de hoofdeconoom ligt het toezicht op digitale valuta bij centrale banken. “Historisch gezien is het naar onze mening duidelijk dat modern centraal bankieren in feite zeer goed is geweest in het beschermen van individuele monetaire holdings. PDC's zijn in de eerste plaats een technologische innovatie die kan worden aangewend om inclusiviteit te bevorderen en het financiële systeem efficiënter te maken, zolang centrale banken er toezicht op houden.”