Sterke globale aandelengroei zet zich voort in 2018, maar niet zonder risico

Met de sterke stijgingen in 2017 zijn de voortdurend stijgende indexen op de globale markten een belangrijk thema geworden. Maar de grote vraag luidt: kunnen ze omhoog blijven gaan?

James Norman, voorzitter van QS Investors, een dochteronderneming van Legg Mason , voorspelt een breed beleggingslandschap met voldoende groei-opportuniteiten in ontwikkelde en opkomende landen. Welke sectoren in 2018, en daarna, het voortouw zullen nemen is de vraag – en een reden voor diversificatie.

“We gaan er niet van uit dat de rally veel zal vertragen,” zei hij. “Voor 2017 presteerden de opkomende markten slechter dan de ontwikkelde markten– vooral de VS – op een niveau dat we sinds de jaren 90, met de Aziatische financiële crisis, niet meer hadden gezien. De opkomende markten bevinden zich nu uiteraard in een totaal andere situatie dan in de jaren 90. Tijdens deze periode presteerden de opkomende markten gedurende meerdere jaren ondermaats. Het is tijd om deze trend te keren.”

“De globale markten hebben een schitterend jaar achter de rug. De komende één tot drie jaar kan die outperformance zich voortzetten. De waarderingen zijn aantrekkelijker. De groei is zeer aantrekkelijk. Het groeipercentage in de opkomende markten is bijna het dubbele van dat in de ontwikkelde markten. We denken dat ze zullen blijven outperformen.”

Jack P. McIntyre, beheerder van vastrentende portefeuilles bij Brandywine Global deelt die mening:

“Ik weet niet of we op volle toeren draaien, maar veel zal het niet schelen. Er is een brede basis, zodat zelfs de ontwikkelde wereld een bijdrage levert. Ik denk niet dat dat gaat veranderen, er is voldoende voorwaartse beweging. We hebben geen enorme globale voorraden. Als dat wel het geval was, zou ik zenuwachtiger worden. Mensen zoeken altijd een reden om te zeggen: ‘alles gaat vertragen.’ Ik zie het echte geld – de leverage guys – niet allemaal in de rij staan voor risicovolle activa en opkomende markten.”

“Er zijn altijd risico’s zoals protectionisme,” stelde McIntyre vast. “Wanneer China een denkfout maakt, te veel vertraagt en dit niet aanpakt, betekent dat een risico. Ik denk niet dat dat volstaat om het momentum van positieve globale groei te laten ontsporen. Zonder veel inflatoire druk zal de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) niet te snel monetaire steunmaatregelen intrekken. Hetzelfde geldt voor de Europese Centrale Bank en de Bank van Japan. Het globale monetaire beleid is niet zo stimulerend als het ooit was, maar het is allesbehalve restrictief.”

Ook Mark S. Lindbloom, beheerder van vastrentende portefeuilles bij Western Asset Management, een dochteronderneming van Legg Mason , deelt deze verwachtingen. “Onze vooruitzichten voor 2018 zijn redelijk constructief, gezien de basisparameters, het beleid van de centrale banken en de inflatie,” aldus Lindbloom. “Een paar zaken zouden de markten kunnen verrassen. Ten eerste zou het kunnen dat de groei sterker is, we opnieuw groot worden en de Fed agressiever moet reageren dan we allemaal verwachtten. De Fed krijgt een nieuwe voorzitter; we weten nog niet precies hoe hij zal omgaan met dergelijke druk. En we weten niet hoe de markten en wereldeconomieën zullen reageren op hogere rentevoeten. Dit kan een nieuwe wereld zijn, met nominale groei en inflatie.”

“Een tweede bron van bezorgdheid is dat de groei in de loop van 2018 wel eens veel zwakker zal zijn dan verwacht. Niet erg waarschijnlijk, maar laten we stellen dat als de Fed de rentevoet vanaf december begint te verhogen – zij willen drie verhogingen in 2018, de markten een of twee – de economie sneller reageert dan we denken.” “Ten derde is er de impact, zowel bewust als onbewust, op de Amerikaanse wetgeving inzake fiscale hervormingen,” aldus Lindbloom. “We vermoeden dat dat begin 2018 zal zijn. Wat zijn de potentiële negatieve gevolgen daarvan? Dat zullen we heel nauwgezet in de gaten moeten houden.”

Jeffrey Schulze, beleggingsstrategist bij ClearBridge Investments, een dochteronderneming van Legg Mason , deelde dezelfde bezorgdheid. Maar vooral de vooruitzichten voor inflatie trokken de aandacht. “Het zal moeilijk zijn om in te gaan tegen de globale groei,” aldus Schulze. “We hebben het laagste aantal landen ooit in een recessie. Alleen een inflatie kan een domper op de feestvreugde betekenen. Als de inflatie in de VS en Europa sterker stijgt, zullen beide centrale banken een beetje agressiever moeten optreden. Is dat het geval, zullen de vastrentende markten vanzelfsprekend hun rente herzien, net als de aandelenmarkten.” “Een bron van bezorgdheid is Europa, en wat de ECB zal doen met kwantitatieve versoepeling (QE). Bij de uitvoering van zijn QE-programma, kocht de Fed nooit alle uitgegeven Amerikaanse schatkistpapieren op. De ECB kocht de voorbije 12 maanden zeven keer de uitgegeven papieren. Een geleidelijke afbouw en aanstalten maken om de markten te verlaten kan grotere gevolgen hebben dan verwacht.”

Hoewel Legg Mason redenen tot optimisme ziet, is tegelijkertijd voorzichtigheid geboden

“Laten we niet vergeten dat nu wereldwijd obligaties ter waarde van 8 biljoen USD een negatieve rente hebben,” aldus Schulze. “Je betaalt momenteel voor het privilege om die obligaties te bezitten, dat is ongeveer 17 procent van alle globale obligaties. Een revaluatie van deze obligaties zou wel eens een domino-effect op de markt als gevolg kunnen hebben.”

Omdat veel wereldwijde obligatiesectoren zijn gegroeid, hebben de aandelen een hoge vlucht genomen. Maar kunnen ze blijven stijgen?
“Het rendement lag vorig jaar buitengewoon hoog,” aldus James Norman. “We zullen geen herhaling van deze hoge rendementen zien, de tweede langste expansie in de geschiedenis van de VS. We zien de waarderingen omhooggaan, niet alleen op de Amerikaanse en andere markten, maar in een cyclische beweging: met uitzondering van de periode net voor de internetzeepbel, zitten we nu op het hoogste punt ooit. Op het vlak van de cyclische prijs-rendementsverhoudingen hebben we het beter gedaan dan in 1987, toen we de crash hadden.”

“De mensen zijn erg onverschillig geworden,” benadrukte Norman. “Ik denk niet dat het nieuws zelf de markten zal doen dalen, maar eerder de perceptie van dat nieuws bij de mensen, en de manier waarop ze reageren wanneer ze bezorgd zijn. Het ziet er inderdaad allemaal erg positief uit, maar er zijn zeker een heleboel factoren die de situatie kunnen laten ontsporen en die zouden voor een groot deel te maken kunnen hebben met de reactie van de mensen.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.