LGIM publiceert jaarlijkse Climate Impact Pledge-rapport en stoot belangen af in vier bedrijven

Legal & General Investment Management (LGIM), een van 's werelds grootste vermogensbeheerders, heeft vandaag het jaarlijkse Climate Impact Pledge-rapport gepubliceerd. Hierin maakt LGIM bekend dat het de belangen in vier bedrijven afstoot, vanwege onvoldoende actie om de risico's van klimaatverandering aan te pakken.

  • LGIM stoot haar belangen in vier bedrijven af omdat ze niet naar tevredenheid hebben gereageerd op engagement-inspanningen
  • Uitgebreide engagement bij klimaatkwesties leidt tot positieve resultaten. Bijna een kwart van de bedrijven op de prioriteitenlijst van LGIM heeft nu een netto-nuluitstoot doelstelling
  • In 2021 zijn 130 bedrijven onderworpen aan stemsancties omdat ze niet voldeden aan de minimale klimaatveranderingsnormen van LGIM

    LGIM publiceerde het rapport voor het eerst in 2016. Vorig jaar zegde LGIM toe engagement uit te breiden tot 1.000 wereldwijde bedrijven in 15 klimaatkritieke sectoren. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van broeikasgassen door beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven die niet aan de minimumnormen van LGIM voldoen, worden onderworpen aan stemsancties, evenals mogelijke desinvesteringen uit LGIM-fondsen met €61,5 miljard aan activa.

    Dit jaar zal LGIM haar belangen in Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), AIG, PPL Corporation en China Mengniu Dairy afstoten vanwege onbevredigende reacties op betrokkenheid en/of schendingen van 'rode lijnen' in de kolenindustrie, informatieverstrekking rond koolstofemissie of ontbossing. LGIM zet deze bedrijven op de reeds bestaande uitsluitingslijst, naast China Construction Bank, MetLife, Japan Post, KEPCO, ExxonMobil, Rosneft, Sysco, Hormel en Loblaw.