T. Rowe Price: What’s next voor waardeaandelen

 • Waardeaandelen zijn opgeveerd, maar er is nog meer opwaarts potentieel.
 • Alles wijst op een sterke groei van de Amerikaanse economie in 2021, maar de waarderingen van de aandelenmarkten lijken hoog.
 • Volgens T. Rowe Price zijn de vooruitzichten voor cyclische financiële en energiesectoren en voor aantrekkelijk gewaardeerde dividendaandelen gunstig.

  De rotatie van groei- naar waardeaandelen is in het eerste kwartaal van 2021 versneld. Nu de waarderingen in sommige sectoren een hoog niveau hebben bereikt, rijzen er vragen over de duurzaamheid van de rally in cyclische sectoren en, als waardeaandelen verder stijgen, hoe de volgende opwaartse fase er dan uit komt te zien.

  Veel hangt af van de mate van succes om de pandemie onder controle te krijgen. De bemoedigende vooruitgang in de vaccinatieprogramma's, de aanzienlijke budgettaire stimulans en het potentieel voor extra uitgaven in infrastructuur in de komende jaren creëren het potentieel voor een sterke groei van de Amerikaanse economie.

  De markten hebben dat gemerkt: de brede Amerikaanse indices bereikten in april hun hoogste stand ooit. Dit doet John D. Linehan, Portfolio Manager, U.S. Large-Cap Equity Income Strategy bij T. Rowe Price geloven dat de bredere markt in de komende kwartalen een enigszins gematigd rendement zal genereren.

  Toch ziet hij kansen in bepaalde cyclische sectoren, zoals de financiële sector en de energiesector, waar kwaliteitsbedrijven kunnen profiteren van een aanhoudend herstel van de Amerikaanse economie, maar die volgens hem ook een gunstig waarderingsprofiel hebben. Ook aantrekkelijk gewaardeerde dividendaandelen hebben zijn aandacht, gezien de visie van T. Rowe Price dat de hoge waarderingen het marktrendement temperen en de aantrekkingskracht van aandelen die een rendement bieden, vergroten.

  Aandelen in nutsbedrijven bijvoorbeeld hebben een bovengemiddeld dividendrendement en hij denkt dat de markt de groeivooruitzichten van de sector als gevolg van de energietransitie nog niet volledig op waarde weet te schatten.

  De volgende fase van de waarderally – waar liggen de kansen?

  Dividendaandelen

  In de potentieel sterk expanderende economie ziet Linehan voor sommige cyclische sectoren, vooral waar de waarderingen nog gunstig lijken, de mogelijkheid om het goed te doen als de winstgroei versnelt. Hij meent dat dividenduitkerende waardeaandelen - een groep die de afgelopen jaren is achtergebleven, maar in het eerste kwartaal op gang kwam - het ook goed zou kunnen doen in een omgeving waarin de matige prestaties van de bredere markt beleggers ertoe aanzetten hun aandacht te verleggen naar aandelen waarvan het rendement een rentecomponent bevat. Stijgende rente en inflatiedruk kunnen de toekomstige waarde van een dividend uithollen, maar Linehan merkt op dat de rente historisch gezien laag blijft en denkt dat zijn keuze voor cyclische bedrijven deze tegenwind kan helpen compenseren.

  Energie- en financiële sector

  Energiebedrijven en financiële instellingen waren in het eerste kwartaal de best presterende bedrijven in de S&P 500 Index, maar Linehan denkt dat deze cyclische sectoren nog steeds aantrekkelijk zijn voor kritische waardebeleggers. Tijdens een recessie stijgt de koers-winstverhouding van cyclische aandelen meestal omdat de winst daalt bij een economische krimp. Zowel de energie- als de financiële sector hadden vorig jaar te lijden onder krimpende waarderingratio’s terwijl hun winsten onder druk kwamen te staan door de pandemie-gedreven disrupties.

  Linehan meent dat deze extreme ontwrichting aangaf hoezeer financials uit de gratie waren geraakt na een langdurige periode van matige economische groei en lage rente. In de energiesector waren de gedrukte waarderingen waarschijnlijk te wijten aan bekende oorzaken: bezorgdheid over de dalende kosten van incrementele olie- en gasproductie en de eindwaarden van koolwaterstofactiva naarmate energietransitie meer vaart krijgt.

  Banken

  In de financiële sector heeft Linehan banken in portefeuille waarvan hij denkt dat kostenverlagingen en andere bedrijfsspecifieke factoren waarde voor aandeelhouders kunnen vrijmaken, ongeacht de richting van de rente en de vraag naar leningen. Sommige banken kunnen hun dividenden verhogen of meer aandelen inkopen als ze kapitaal vrijmaken dat was gereserveerd voor mogelijke kredietverliezen. Hij staat ook positief tegenover de energiesector omdat de huidige waarderingen geen afspiegeling lijken te zijn van het potentieel van de oliesector.

  Nutsbedrijven

  Hij ziet ook kansen buiten de cyclische bedrijven nu de relatieve waarderingen in defensieve sectoren aantrekkelijker worden. Zo is de nutssector tijdens de herstelrally achtergebleven door de bezorgdheid over de stijgende rente. Veel nutsbedrijven hebben een aantrekkelijk dividendrendement. Bovendien zijn sommige goed gepositioneerd om hun tarieven te laten groeien door kapitaalinvesteringen in verband met de overgang naar schone energie en inspanningen om de veerkracht van het systeem te verbeteren.