Kansen in obligaties van opkomende markten

Waar liggen de kansen voor obligaties van opkomende markten? Zijn er kansen in China? En hoe kunnen obligaties uit de opkomende markten worden gewaardeerd op basis van ESG-criteria? Claudia Calich, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, vertelt over haar positionering en aanpak.

Claudiacalich
Claudia Calich
"Wij hebben momenteel een voorkeur voor overheidsobligaties en HY bedrijfsobligaties uit opkomende landen", zegt Claudia Calich, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund. Begin 2020 zijn de spreads in zowel het IG- als het HY-segment van de markt zeer sterk opgelopen, toen de COVID-19-crisis toesloeg. Sindsdien zijn de spreads in het IG-segment volledig teruggelopen en terug op het niveau van vóór de pandemie, ondanks de brede toename van de schuld. "De spreads in het HY-segment van de markt blijven aanzienlijk groter dan vóór COVID-19 en bieden volgens ons goede kansen."

"Wij zijn ook positief over obligaties in lokale valuta en EM FX," vervolgt Claudia Calich. "De waarderingen blijven volgens ons goedkoop, ca. 30% lager dan vóór de taper tantrum in 2013, en zelfs nog meer nadat ze in het eerste kwartaal ondermaats presteerden. Qua landen zien wij momenteel goede kansen in Mexico, dat volgens ons zou moeten profiteren van de sterke groei in de VS. De rente blijft er aantrekkelijk omdat de centrale bank in 2020 minder agressief heeft gesneden dan anderen, en wij zien ook goede kansen in sommige bedrijfsobligaties."

China

China is het eerste land dat zich herstelt van de pandemie. "Binnen China hebben we aantrekkelijke kansen gevonden", zegt Claudia Calich. In de loop van 2020 heeft ze haar blootstelling aan bedrijfsobligaties in US Dollar geleidelijk aan verhoogd. Ze heeft met name belegd in enkele technologiebedrijven "De waarderingen blijven volgens ons goedkoop, ca. 30% lager dan vóór de taper tantrum in 2013, en zelfs nog meer nadat ze in het eerste kwartaal ondermaats presteerden.

Wat de landen betreft, zien wij momenteel goede kansen in Mexico, dat volgens ons zou moeten profiteren van de sterke groei in de VS. De rente blijft er aantrekkelijk omdat de centrale bank in 2020 minder agressief heeft gesneden dan anderen, en we zien ook goede kansen in sommige bedrijfsobligaties."

ESG

De integratie van ESG- en duurzame factoren in kredietanalyses en beleggingsbeslissingen staat centraal in de benadering van M&G als verantwoord belegger. "Het is een cruciaal onderdeel voor het succes van veel vastrentende beleggingen", zegt Claudia Calich. "Onze EM-analisten bevinden zich in een sterke positie om de relevantie en de waarde van ESG-factoren te begrijpen voor het kredietprofiel van de bedrijven en regio's die zij beheren. Financieel belangrijke ESG-overwegingen worden rechtstreeks in ons kredietonderzoek en onze algemene interne kredietratings opgenomen.

Daarom kunnen deze beoordelingen onze visie beïnvloeden op de mate waarin ESG-gerelateerde risico's door de markt worden ingeprijsd, als onderdeel van een algehele beoordeling van alle kredietrisico's. Uiteindelijk kunnen ze van invloed zijn op een beslissing om al dan niet in een bepaalde emittent te beleggen. Wij zullen ook toezicht houden op bedrijven en organisaties die schuldpapier uitgeven en waar nodig de bedrijven hierop aanspreken, zodat wij ESG-gerelateerde risico's beter kunnen begrijpen en beheren."