EM: deze keer is het anders

Als we dieper ingaan op vastrentende waarden uit opkomende markten ontdekken we variatie in spreiding, zowel over landen als over kapitaalstructuur. Ketan Gada, Senior Investment Manager

Reëel rendementsvoordeel

In een inkomstengerichte wereld bieden obligaties in lokale valuta uit opkomende markten een aantrekkelijk voor inflatie gecorrigeerd rendement (reëel rendement), hoger dan in ontwikkelde markten, zoals blijkt uit onderstaande grafieken. En dat zelfs nu de reële rendementen van de groeilanden niet op hun absolute hoogtepunt liggen.

Opwaarts ...

Rendementen emerging markets

Afb. 1: Ontwikkeling en verschil reële rendementen in opkomende markten vs. ontwikkelde markten (onderste grafiek)

Bron: Bloomberg, JP Morgan. Maart 2021. Het reële rendement van de opkomende markten wordt berekend door rekening te houden met het gelijkgewogen landenrendement van de landen in de JP Morgan GBI-EM Global Diversified-index verminderd met de laatste CPI-afdruk voor: Polen, Hongarije, Roemenië, Rusland, Turkije, Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië, Colombia, Chili, Peru, Indonesië, Filipijnen, Maleisië, Thailand en met behulp van de Bloomberg generieke obligatierente over 5 jaar - laatste CPI voor China

Long en short ...

De activaklasse heeft echter meer dimensies te bieden. Als long/short-manager proberen we voortdurend te profiteren van de spreiding binnen vastrentende waarden uit opkomende markten – zie afbeelding 2 voor de grote divergentie van reële rendementen tussen landen.

EM is geen homogene activaklasse en met een pure top-down benadering loopt u het risico om veel kritische verschillen onder het oppervlak over het hoofd te zien. Wat nodig is, is de selectie van individuele landen en assets. Een strategie die gebruikmaakt van long- en shortposities is bijzonder geschikt om extra rendement te genereren uit een dergelijke spreiding.

Reële rendementsspreiding

Afb. 2: Reële rendementen EM en DM Emerging markets rendementen

Bron: Bloomberg, JP Morgan. Maart 2021

Differentiatie gaat dieper

Spreiding van de reële rendementen is slechts een deel van de puzzel wanneer we alfa willen ontdekken in opkomende markten. Belangrijk zijn ook de groeidynamiek van het bbp, fiscale en monetaire impulsen en technische factoren zoals momentum, stromen en lokaal beleid.

Het snijpunt van wereldwijde en lokale factoren bij beleggen in vastrentende waarden uit opkomende markten
Afb. 3: Ons raamwerk voor het combineren van top-down en bottom-up factoren Emerging markets beleggen

Bron: Pictet Asset Management

Afbeelding 3 is ons raamwerk voor de analyse van kansen in opkomende markten. Eerst beoordelen we de wereldwijde financiële voorwaarden en de macro-economische achtergrond. Vervolgens voeren we bottom-up onderzoek uit naar de gevolgen daarvan op elke opkomende markt. De gevolgen zijn niet gelijk gezien de idio­syn­cra­sieën van elk land. Een extra dimensie is de reactiefunctie van activa, aangezien macro-economische factoren verschillende gevolgen kunnen hebben voor de verschillende delen van de kapitaalstructuur van de opkomende markten. Bijvoorbeeld op rentecurves, staatsobligaties of de munteenheid van een land.

Het doel is om voor een bepaalde markt en specifiek schuldinstrument te beslissen of het potentiële rendement ons adequaat compenseert voor het risicoprofiel van lokale rentes, wisselkoersvolatiliteit, inflatie en binnenlandse institutionele risico 's. De uitdaging is om correct te beoordelen afhankelijk van het land in kwestie, en vooral de tijdshorizon te beoordelen.

Spreiding in een post-Covid-wereld

Wij denken dat de waarde van onze long/short-aanpak nog nooit zo relevant is geweest als nu. Vooral als we kijken naar de massale fiscale respons op Covid-19 en het vermogen of de bereidheid van elk land beoordelen om de uitgaven te beperken en het tempo waarmee dat kan gebeuren.

Enkele van de landen met het hoogste rendement, zoals Brazilië, Zuid-Afrika en Turkije, bevinden zich op een kruispunt. Hun soepele beleid van 2020 zal het komende jaar voor veel uitdagingen zorgen, omdat ze hun economie willen heropenen en opnieuw in evenwicht willen brengen. De fiscale achteruitgang heeft hun externe kredietwaardigheid aangetast, waardoor de lokale rentemarkten een hogere kredietrisicopremie beginnen in te calculeren.

"Enkele van de landen met het hoogste rendement bevinden zich op een kruispunt, maar we verwachten geen systemische crisis voor opkomende markten." Maar we verwachten geen systemische crisis voor opkomende markten. De achtergrond van een soepel wereldwijd beleid van de centrale banken en een enorme fiscale provisie, plus een beter uitgangspunt voor veel opkomende landen, zouden dat moeten garanderen.

Hoe elk opkomend land uit de huidige ongekende omgeving komt, zal variëren. Zeer verschillende economische en fiscale cijfers, fundamentals, sociaal-economische achtergronden en politieke bereidheid om zich aan te passen, zullen allemaal een rol spelen. EM is een landschap met meerdere lagen dat zichzelf leent voor een long/short-aanpak en dat, voor flexibele beleggers met sterke analytische vaardigheden, uitstekende mogelijkheden biedt om niet-gecorreleerde alfa te genereren.