Grafiek Fidelity: Blijven drijven op een zee van schulden

Voor haar Grafiek van deze Week kijkt Fidelity International dit keer naar de Amerikaanse overheidsschuld en hoe die is gestegen van 35 procent van het bbp in 2007 tot 100 procent in 2020. Opvallend genoeg is de onderliggende schuldenlast over dezelfde periode min of meer stabiel gebleven, mede dankzij de scherpe daling van de rentes na de financiële crisis van 2008. Het verschil wordt nog groter wanneer je enkele decennia uitzoomt.

Het blijft onduidelijk hoe deze zware schuldenlasten zullen worden afgebouwd, maar de centrale banken helpen de ‘death spread’ (het verschil tussen de nominale groei en de nominale rente) in ieder geval in te tomen. Zo wordt tijd gewonnen voor een structurele verbetering van de groei, die nodig is om uit de huidige schuldposities te groeien.

Us debt history