De drie nieuwe beleggingsthema’s van BlackRock

1 The new nominal

Wanneer de economie mede als gevolg van vaccinatiecampagnes weer op gang komt, liggen er wel lagere reële opbrengsten in het vooruitzicht. Zelfs als de inflatieverwachting stijgt. De inflatie zal andere gevolgen hebben voor de economische groei dan in het verleden.

De beleidsommekeer als reactie op de coronacrisis betekent dat nominale rendementen minder goed zullen reageren op de stijging van de inflatie. Dit doet vermoeden dat risicovolle activa beter presteren dan in eerdere inflatieperioden.

De inflatierisico's op middellange termijn worden onderschat. Productiekosten stijgen omdat wereldwijde leveringsketens er anders uit komen te zien. Centrale banken zullen geneigd zijn om economieën te laten draaien op een inflatie die hoger is dan het streefcijfer. Maar door mogelijke grotere politieke beperkingen wordt het voor de centrale banken lastiger om op de inflatiedoelstelling te leunen.

De implicaties voor de markt: Strategisch gezien geven we de voorkeur aan inflatiegebonden obligaties. Aandelen worden gestut door dalende reële rentes. Tactisch gezien zijn wij pro-risico, met een voorkeur voor Amerikaanse aandelen en hoogrenderende obligaties.

2 Globalisation rewired

De pandemie heeft de geopolitieke omwenteling een extra duw in de rug gegeven. In de wereldwijde supply chains ligt de nadruk niet zozeer meer op efficiëntie, maar veel meer op veerkracht.

De concurrentiestrijd tussen de VS en China met als pijnpunt de techsector is nog niet voorbij. Beleggers willen van beide kanten de vruchten plukken. China onderscheidt zich qua groei van andere opkomende markten omdat er hogere rendementen te behalen vallen en grotere diversificatiemogelijk is.

We verwachten dat beleggers steeds meer kapitaal zullen toewijzen aan Aziatische aandelen en obligaties omdat ze nu nog steeds onderbelegd zijn in de regio en omdat het gewicht van China in wereldwijde indices stijgt. Maar er zijn ook risico's: de enorme schuldenberg waaronder China gebukt gaat, de koers van de yuan en de spanningen tussen de VS en China. Wij zijn echter van mening dat beleggers hier ruim voor worden gecompenseerd.

Strategisch gezien zijn wij voorstander van bewust gekozen diversificatie op landenniveau. Tactisch gezien bevallen ons aandelen uit opkomende markten, vooral die uit Azië (excl. Japan). Wij zijn onderwogen in Europa en Japan.

3 Turbo-transformations

De pandemie heeft reeds bestaande structurele trends aangejaagd, zoals een verhoogde focus op duurzaamheid, maar ook de toenemende ongelijkheid binnen en tussen landen en de machtspositie die e-commerce heeft verkregen ten koste van de klassieke detailhandel.

De pandemie heeft ook zijn licht geworpen op ondergewaardeerde duurzaamheidsgerelateerde factoren en de veerkracht van de toeleveringsketen. De gezondheidscrisis heeft ook de winner takes all -dynamiek opgedreven die tot de outperformance van een handvol tech-giganten heeft geleid. We zijn ervan overtuigd dat tech-aandelen structureel de wind in de zeilen houden, ook op de langere termijn en ondanks de oplopende beurskoersen.

De pandemie heeft de aandacht voor de ongelijkheden binnen en tussen de landen verscherpt door de wisselende kwaliteit van de zorg-infrastructuur en de toegang tot die gezondheidszorg.

Strategisch gezien geven wij de voorkeur aan duurzame activa omdat de samenleving daar ook naar vraagt. Tactisch gezien kiezen we voor een barbell-benadering, waarbij we de voorkeur geven aan kwaliteitsaandelen die in evenwicht zijn met geselecteerde cyclische blootstellingen.