Belgische beleggers vrezen dat hun pensioeninkomen niet voldoende zal zijn

Vroeger betekende pensionering een radicale breuk met het werkende leven, ongeacht je beroep. Tegenwoordig kiezen veel mensen echter een andere weg, waarbij ze na hun pensionering vaak nog in een of andere hoedanigheid blijven werken. Hoewel de Belegen nog steeds geld opzij zetten, heeft het wegvallen van pensioengaranties tot gevolg dat er oprechte zorgen leven of ze straks wel voldoende inkomen hebben om rond te komen. Kortom, hoe ziet 'met pensioen gaan' er tegenwoordig uit in België?

Er bestaat verwarring over de pensioenmogelijkheden, maar de meeste Belgen denken dat een staatspensioen alleen niet voldoende is, zo blijkt uit de Global Investor Study 2020 van Schroders [1]. Maar liefst 42% van de Belgische beleggers zegt dat ze niet begrijpen welke keuzes ze hebben met hun pensioenspaargeld. Degenen die zichzelf als 'beginner' of 'basisbelegger' beschouwen, waren sterker geneigd er zo over te denken (48%) dan de 'halfgevorderde' (36%) en 'expert/gevorderde' (46%) groep.

Bemoedigend is echter dat mensen nog steeds flink sparen voor hun pensioen. Zo geven Belgische beleggers aan dat ze gemiddeld 12,5% van hun inkomen voor hun pensioen opzij zetten. Dit wekt geen verbazing, aangezien 53% van de Belgen vindt dat alleen een staatspensioen niet voldoende zal zijn om rond te komen.

Pensioenen belgie

Van de Belgische gepensioneerden zou 14% hun beschikbare inkomen weer in hun pensioenpot steken: aanzienlijk meer dan de 9% van drie jaar geleden. 38% van de Belgische gepensioneerden zou het beleggen in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of grondstoffen.

Deze nieuwe focus op het spekken van de bestaande pensioenpot hangt misschien samen met de vrees, die bij 52% van de Belgische beleggers leeft, dat hun pensioeninkomen niet toereikend zal zijn. Dit ondanks het feit dat hun gemiddelde rendementsverwachting over de komende 12 maanden 7,7% is. Wereldwijd gezien maken beleggers in België, Taiwan en Japan zich het meeste zorgen of ze na hun pensioen wel genoeg inkomen zullen hebben. Met het naderen van de pensioenleeftijd vindt 33% van de Belgen het belangrijk professioneel advies in te winnen.

Werken na het pensioen

De vrees dat er straks niet voldoende geld binnenkomt betekent echter niet automatisch dat mensen denken dat ze na hun pensioen minder zullen uitgeven. 56% van de Belgische beleggers zegt dat hun uitgaven dan zullen stijgen of gelijk blijven, terwijl 44% denkt dat ze geleidelijk zullen afnemen of zelfs tot bijna nul zullen dalen.

Een mogelijke verklaring is dat ze een geleidelijker pad voor zich zien. 42% van de Belgische niet-gepensioneerden denkt na hun 'pensioen' nog evenveel of zelfs meer uren per week te werken. 43% gaf aan dat het voortdurende veranderende overheidsbeleid rond pensionering hen belemmert om te sparen.

Belgische pensioenen

1In april 2020 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 mensen die beleggen uit 32 locaties in alle delen van de wereld, waaronder landen in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en meer. Mensen wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben aangebracht.