Optimix verwacht cyclisch herstel in 2021 en verhoogt aandelenweging met Europese en EM-aandelen

Ondanks dat de inentingscampagnes nog moeten beginnen, lijken de beurzen nu al corona-immuun! Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 9% in de afgelopen maand, gemeten in euro’s. Het op slot zetten van delen van de economie om het coronavirus te bestrijden heeft diepe sporen getrokken. De winst van beursgenoteerde ondernemingen is dit jaar flink gedaald, zoals te zien is in de afbeelding hieronder. Toch is de daling minder groot dan in het voorjaar werd gevreesd. In 2021 verwachten de vermogensbeheerders van Optimix herstel. Zij hebben daarom de aandelenweging verhoogd door aandelen uit Europa en opkomende markten bij te kopen.

Aandelen 2021

Verbeterende vooruitzichten voor 2021

In de afbeelding is eveneens te zien dat de bedrijfswinsten in 2021 een flink herstel zullen laten zien. Die verwachtingen zijn in de afgelopen maand en masse opwaarts bijgesteld. De vaccinontwikkelingen zijn een belangrijke drijfveer voor deze verbeterde vooruitzichten.

Feit is dat als de beperkingen voor het sociale en economische verkeer afnemen, de winsten in sectoren die dit jaar hard zijn geraakt, zullen herstellen. Het gaat dan om cyclische sectoren die gevoelig zijn voor de economische conjunctuur, zoals de transport-, toerisme-, energie- en industriesector. Op de aandelenmarkten in Europa en de opkomende markten hebben deze cyclische aandelen een hoger gewicht dan in de Verenigde Staten. Daar leggen technologieaandelen, die minder gevoelig zijn voor de stand van de economie, meer gewicht in de schaal.

Aandelenallocatie verhoogd

Om te profiteren van het cyclische herstel dat Optimix in 2021 voorziet, is de aandelenweging recent verhoogd door aandelen uit Europa en opkomende markten bij te kopen. Door het accent te verschuiven van Amerikaanse aandelen naar Europa en de opkomende markten zijn de portefeuilles goed gepositioneerd voor het cyclische herstel volgend jaar. Binnen de opkomende markten timmert China al jaren stevig aan de weg. Het coronavirus is daar al grotendeels onder controle en de economie dendert alweer op de pre-corona groeivoet door. Om te profiteren van de voortgaande groei van de binnenlandse consumptie in China heeft Optimix de weging naar Chinese aandelen eveneens verhoogd.

Optimistisch gestemd

Het ruimhartige budgettaire en monetaire beleid dat voorlopig aanhoudt in combinatie met de werking van vaccins en verbeterende groeivooruitzichten, stemt de vermogensbeheerders van Optimix optimistisch. Zij verwachten dat het positieve sentiment op de beurs voorlopig aanhoudt. Met de huidige positionering zal de portefeuille goed profiteren van de post-corona normalisering die zij volgend jaar verwachten.