BlackRock Outlook 2021: Markten kunnen snel volledige economische herstart inprijzen

Niemand had zich kunnen indekken voor corona, maar nu de vaccinatierondes worden opgestart, zal het herstel in 2021 een vlucht nemen. Dat schrijft vermogensbeheerder BlackRock in haar outlook voor 2021.

Het virus sloeg in als een onverwachte bliksemflits. Aan het begin van de crisis voorspelden we dat de uiteindelijke cumulatieve economische schade een fractie zou bedragen van die van de financiële crisis. Maar om een diepe recessie te voorkomen was wel een berg overheidssteun nodig om het hoofd van bedrijven en huishoudens boven water te houden. Nu ook de eerste vaccinatierondes in gang zijn gezet, zijn wij er steeds meer van overtuigd dat het economische herstel in 2021 een sprint maakt, zeker als mensen de aankopen doen die eerder werden uitgesteld. We denken dat markten snel een volledige economische herstart kunnen inprijzen.

Op de korte termijn zijn er zeker voor de VS en Europa nog wel wat hordes te nemen. Het wederom oplaaien van het aantal besmettingen maakt het de economie niet makkelijk. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen zich afzetten tegen de maatregelen, terwijl dat beleid juist zo belangrijk is om de economische schade te beperken. Het vaccin is het licht aan het eind van de tunnel en beleidsmakers, bedrijven en de markten kunnen nu eindelijk beginnen met het slaan van de brug naar een post-covid-tijdperk.

Voor BlackRock betekent dit dat we door de kortetermijnmarktvolatiliteit heen kijken. We staan positiever tegenover risico, we stellen prognoses voor beursfondsen naar boven bij en pakken het sectoraal aan. Door de pandemie zijn tech- en gezondheidszorgbedrijven nog aantrekkelijker geworden. Maar we kijken ook naar bedrijven en sectoren die als eerste profiteren als de economie weer op stoom komt. Dit zijn bijvoorbeeld small caps in opkomende markten en de VS. We zijn overwogen in aandelen in Azië (exclusief Japan) en Aziatische obligaties, omdat de regio snel en doeltreffend het virus onder controle wist te krijgen. We geven daarbij de voorkeur aan aandelen die blootgesteld zijn aan de Chinese economische groei.