Insight Investment: Rol van vastrentende waarden toe aan herijking

In een vooruitblik op 2021, stelt vermogensbeheerder Insight Investment dat de economische schok die veroorzaakt is door het coronavirus en de beleidsreacties daarop aanleiding zijn voor een algehele herijking van het beleggingsbeleid.

Het Britse Insight Investment, onderdeel van BNY Mellon Investment Management, spreekt in de vooruitblik Thoughts for 2021 van een nieuw tijdperk van ‘neo-fiscalisme’. Hierin kunnen overheden hun tekorten op laten lopen, want centrale banken kopen de obligaties op om de rente laag te houden. Dit holt de rol uit die obligaties hadden in portefeuille, namelijk inkomstengeneratie en diversificatie.

Gezien de structurele verandering die volgens de Insight-strategen heeft plaatsgevonden, zullen de beleggingen ‘harder moeten werken’. Geleidelijk toevoegen van meer kredietrisico, bijvoorbeeld door inruilen van staatsobligaties voor bedrijfsobligaties van hoge kredietwaardigheid, is een manier om rendement toe te voegen. Of er kan radicaler gebroken worden met de diversificatiegedachte en opschoven worden naar vastrentende categorieën met een hoger risico, waarbij de focus ligt op het halen van meer rendement op de lange termijn.

De strategen wijzen erop dat veel beleggingsportefeuilles, vergeleken met brede obligatie-indices zoals de Bloomberg Barclays Aggregate Index, nog onderwogen bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid zijn. Daarnaast is high yield in opkomst. Niet alle bedrijven zullen de huidige crisis overleven, dus is het advies in deze markt de meest getroffen sectoren te mijden.

Insight verwacht verder dat beleggers ‘secured finance’ zullen (her)ontdekken. Hieronder vallen bijvoorbeeld ‘asset backed securities’, die tijdens de kredietcrisis een slechte naam kregen door schandalen rond Amerikaanse ‘sub prime’ hypotheken. Echter, beleggers komen tot het inzicht dat bij het overgrote deel van de ABS-markt zich eigenlijk nooit wanbetalingen hebben voorgedaan.

Ook hoe beleggers aankijken tegen obligaties van bedrijven actief in opkomende markten zal volgens Insight veranderen. Zo zullen deze bedrijfsobligaties niet langer uitsluitend als high yield worden beoordeeld en hebben ze unieke diversificatiekenmerken. Ook ontwikkelen deze markten zich verder, terwijl de balansen worden versterkt.