Pimco: Techbedrijven en elektrische autofabrikanten profiteren van China’s vijfjarenplan

Technologie- en internetbedrijven en fabrikanten van elektrische auto’s profiteren mogelijk het meest van China’s veertiende vijfjarenplan. Dat concludeert portfoliomanager Stephen Chang van obligatiebelegger Pimco, die het plan, dat een blauwdruk vormt voor de economische ontwikkeling van het land, bestudeerde.

Portfoliomanager Chang verwacht dat het lange termijnplan stabiele vooruitzichten voor China biedt, met diverse kansen voor beleggers in verschillende sectoren. De bbp-groei van China zou geleidelijk moeten afzwakken: met de nadruk op kwaliteit en duurzame groei is grootschalige overheidsstimulering geen optie meer, behalve in extreem ongunstige omstandigheden.

China’s focus op onafhankelijkheid en zelfredzaamheid is volgens Chang gunstig voor strategisch belangrijke sectoren, zoals technologie, infrastructuur en hernieuwbare energie. Ook dienstensectoren zoals onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en gezondheidszorg kunnen volgens hem profiteren van de plannen.

Het doel van China om tegen 2060 CO2-neutraal te zijn, zou de groei van de opwekking, transmissie en distributie van hernieuwbare energie verder moeten versnellen, wijst Chang. “Met de snelle daling van de prijzen voor zonnepanelen en windturbines, is hernieuwbare energie commercieel levensvatbaarder geworden en op weg naar ‘netpariteit’, waardoor na 2021 geen subsidies meer nodig zijn voor nieuwe onshore windenergieprojecten.”

Ook toeleveranciers van elektrische autofabrikanten, zoals mijnbouwbedrijven die grondstoffen leveren voor batterijen, profiteren van het nieuwe vijfjarenplan. Ondanks de lange termijnfocus op de ontwikkeling van hernieuwbare energie en koolstofneutraliteit, verwachten Pimco dat de traditionele energiesector een sleutelrol zal blijven spelen. Chang: “Aangezien China sterk afhankelijk is van de invoer van olie en gas, verwachten we meer investeringen in binnenlandse exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten en technologieën om de zelfvoorziening te verbeteren.”