AXA IM-CIO: Vier thema’s die de beurs bepalen in 2021

De financiële markten sluiten het ‘annus horribilis’ 2020 af in positieve stemming en er is weinig fantasie nodig om een succesvoller 2021 te voorzien. Toch blijven er genoeg uitdagingen.

Chris Iggo, CIO Core Investments van AXA Investment Managers, spreekt van een ‘tragisch’ afgelopen jaar voor zowel de volksgezondheid als voor het bedrijfsleven. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorziet een krimp met 4,4% van het wereld-bbp in 2020, gevolgd door een groei van 5,2% in 2021. Iggo ziet vier thema’s die komend jaar zullen bepalen.

Coronavirusvaccins

Het nieuws waar de markten op wachtten, kwam in november met bekendmakingen door Pfizer en Moderna van succesvolle vaccins tegen het coronavirus. Iggo verwacht dat tegen het eind van 2021 voldoende mensen zijn ingeënt om het gewone leven weer op te pakken. Daarbij zullen ontwikkelde landen de infrastructuur voor toediening van vaccins op orde hebben, maar zal dit voor opkomende landen een grotere uitdaging zijn. Al met al zullen de zwaarst getroffen sectoren – zoals reizen, horeca en winkels – een sterk herstel richting normale activiteit laten zien.

Het groene herstel

Als gevolg van de coronacrisis nam de luchtvervuiling af en kwam er meer aandacht voor het milieu. Mede met het oog op het streven uit het klimaatakkoord van Parijs, tuigen overheden grote investeringen in een duurzamer economie op. Voorbeelden zijn het EU-herstelfonds en initiatieven van landen als China, Frankrijk en Duitsland om CO2-emmissies terug te brengen. Met de integratie van duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeleid leveren beleggers een vitale bijdrage.

Nieuwe regering VS

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de doorbraken in vaccinontwikkeling werden met gejuich ontvangen op de financiële markten. De nieuwe wind die in Washington zal waaien, heeft verschillende implicaties. Een serieuzere aanpak van het virus zal op korte termijn een rem zetten op de groei, maar Joe Biden zal zich ook inzetten voor aanvullende economische stimulering. Hoe het ook zij, zijn regering zal zich internationaal constructiever opstellen.

VK uit de EU

De onderhandelingen over het afscheiden van de EU door het Verenigd Koninkrijk blijven tot het laatste moment spannend. CIO Iggo verwacht een magere last-minute deal en een ‘voorname impact op het bbp’ – ondanks een opleving in 2021, zal het bbp per einde jaar naar zijn verwachting 4% lager liggen dan eind 2019.

Al met al hebben markten al een boel goed nieuws al ingeprijsd en zullen ze nog wel even afhankelijk blijven van ondersteuning van overheidswege, aldus Iggo. Hij wijst dat herstel nodig is van het ondernemersvertrouwen, de werkgelegenheid en de bedrijfswinsten. ‘De hierboven besproken macrothema’s bieden de mogelijkheid om dit te laten gebeuren.’