SSGA-SPDR: De volgende stap voor EM debt

Na een turbulent jaar zijn de markten enigszins tot rust gekomen en investeerders voelen zich comfortabel om iets meer risico te nemen in hun portefeuilles: Cash wordt voor het einde van het jaar aan het werk gezet. De verkiezing van Joe Biden lijkt gunstig voor de opkomende markten (EM), omdat wordt aangenomen dat hij een aantal van de verstoringen op de wereldmarkt die de regering Trump teweeg bracht ongedaan zal maken. Daarnaast gaf ook de Aziatische vrijhandelsovereenkomst - het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – EMD een extra steuntje in de rug.

De wereld oogt dus iets vriendelijker voor opkomende markten, met een naar verwachting aantrekkende groei in 2021. De PriceStats® indicatoren, ontwikkeld door State Street Global Markets, suggereren dat er weinig druk is op het inflatiefront voor EM-landen buiten Brazilië en Turkije. De verwachting is daarom dat er een periode van meer evenwichtig monetair beleid aanbreekt waarbij sommige centrale banken, zoals Turkije, de rente verhogen, terwijl andere markten, zoals Indonesië, nog niet afstappen van verruimen. Het raadsel onder de opkomende markten blijft China, waar een groeiende economie in 2020 heeft geleid tot een rendement op 10-jaarsobligaties dat 80 basispunten hoger ligt dan het dieptepunt in de onmiddellijke nasleep van de COVID-19-crisis. Dit ondanks een verdere versterking van de yuan en tekenen dat inflatie binnen de perken blijft.

Opwaartse en neerwaartse trend van een dalende USD

State Street Global Markets verwacht dat de trend van een dalende USD zich voortzet. De combinatie van de USD die weinig steun vindt in renteverschillen, gekoppeld aan de hoop op een terugkeer naar een meer normale omgeving, kan de aantrekkingskracht van de USD als veilige haven ondermijnen. Zoals de onderstaande grafiek illustreert, kan dit zorgen voor stijgende vraag naar obligaties in lokale valuta. Er is een sterke inverse relatie tussen veranderingen in de handelsgewogen USD (DXY) en rendementen op de lokale valuta index.

Dollar emerging markets

De grotere piek in het rendement van lokale valuta ten opzichte van de harde valuta index sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen, suggereert dat beleggers een grotere risicobereidheid hebben. De opleving van de vraag kan ook een gevolg zijn van het hogere rendement dat wordt geboden, waarbij de Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Govt Index een rendement van meer dan 3,7% noteert.

Philippe Roset, Hoofd SPDR ETF’s Nederland bij State Street Global Advisors: “Met zowel de lokale als de harde valuta (USD) EM-fondsen, kan het afdekken van een depreciatie van de USD verstandig zijn. De kosten van het afdekken van de EUR/USD met 1-month forwards bedroeg op jaarbasis ongeveer 3% in december 2019, terwijl de kosten nu rond de 0,8% liggen. De kosten van het hedgen van het EUR/USD valutarisico hebben dus een lagere impact op het rendement. In samenwerking met Bloomberg Barclays heeft State Street Global Advisors een currency-hedging methodologie ontwikkeld die nieuw is op de ETF-markt voor schuld uit opkomende markten in lokale valuta: specifiek de (USD) basisvaluta van de index wordt afgedekt ten opzichte van de Euro. Het biedt beleggers de mogelijkheid om het volledig potentieel van EMD in lokale valuta te benutten, in het geval van een verzwakkende US dollar.”