DWS: Toetreding Fed tot invloedrijke duurzaamheidsclub versnelt einde greenwashingpraktijken

De Verenigde Staten waren de afgelopen jaren de opvallende afwezige binnen het netwerk van duurzaamheidsinitiatieven. Dit lijkt te veranderen, schrijft vermogensbeheerder DWS in zijn ‘Grafiek van de Week’. Nu de Amerikaanse centrale bank de Fed een verzoek heeft ingediend voor toetreding tot het Network for Greening the Financial System (NGFS), en daarmee klimaatverandering voor het eerst erkent als systemische bedreiging, is de sector hard op weg om greenwashing voorgoed uit te roeien.

De NGFS is in december 2017 opgericht met slechts acht centrale banken en toezichthouders in de gelederen. Drie jaar later zijn dat er zestig, die samen 58% van de wereldproductie vertegenwoordigen, blijkt uit de Grafiek van de Week. Met de toetreding van de Fed, hoogstwaarschijnlijk in april 2021, vertegenwoordigt de club 74% van het wereldwijde bbp, en twee derde van de totale uitstoot aan broeikasgassen.

Volgens Michael Lewis, hoofd ESG Thematic Research bij DWS , heeft de betrokkenheid van centrale banken bij duurzaamheidsbeleid een cruciale rol gespeeld bij de uiteindelijke totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs in 2015.

“De toetreding van de Fed tot de NGFS versnelt de inspanningen van centrale banken om klimaatrisico's te integreren in hun toezicht op de financiële stabiliteit, en om duurzaamheid te integreren in hun eigen portefeuillebeheer. Ook wordt het zo gemakkelijker om hiaten in beschikbare data op te sporen en om bewustzijn en intellectuele capaciteit over klimaatrisico's en -kansen, op te bouwen.”

Lewis denkt daarom dat er de komende tijd veel werk op dit gebied zal worden verzet. “De wil om internationaal eenduidige milieu- en sociale informatieverstrekking en taxonomieën voor duurzame economische activiteiten te ontwikkelen, zal toenemen. Dit moet institutionele beleggers helpen om hun fondsen beter af te stemmen op betrouwbare duurzaamheidsdoelstellingen. Hierdoor zullen ze uiteindelijk in staat zijn om greenwashing voorgoed uit te roeien.”

Greenwashing