Robeco rekent op goed aandelenjaar

Robeco verwacht dat 2021 een goed jaar wordt voor risicovolle beleggingen, met een bovengemiddeld rendement voor aandelen. Dat staat te lezen in de jaarlijkse outlook van de vermogensbeheerder. Maar in een scenario zonder een werkend Covid-19-vaccin voor een groot deel van de wereldbevolking, gaat in 2021 al het risico van tafel en realiseren risicovolle beleggingen een negatief rendement.

Jeroenblokland
Jeroen Blokland

Robeco verwacht dat beleggers ook in 2021 een ‘trilemma’ voor de kiezen krijgen. Ze moeten namelijk nog steeds een balans zien te vinden tussen drie problemen die het gevolg zijn van de Covid-19-crisis: een herstel van de volksgezondheid, een terugkeer naar een normaal functionerende economie en het behoud van persoonlijke vrijheden. In het basisscenario komt een vaccin beschikbaar in de eerste helft van 2021. Dankzij de combinatie van een effectief vaccin binnen afzienbare tijd en aanhoudende fiscale en monetaire stimulering groeit het bbp en – nog belangrijker – blijven de winsten verbeteren. Een winst per aandeel in de buurt van het niveau van vóór de Covid-19-uitbraak wijst op een groei van zo'n 20%, doordat de economische cyclus van recessie overgaat in herstel. In deze fase groeit de winst per aandeel historisch gezien het sterkst en nemen de waarderingen toe. Maar aangezien de huidige waarderingen al behoorlijk hoog zijn, is er volgens Robeco niet heel veel ruimte voor een verdere stijging van de koers-winstverhoudingen, hoewel het rendement op aandelen wel erg gezond lijkt.

Peter van der welle robeco
Peter Van der Welle
Een herstel van de bedrijfswinsten betekent dat de toename van het aantal wanbetalingen binnen high yield tot stilstand komt. Aangezien de spreads op dit moment iets boven het langetermijngemiddelde liggen, is er ruimte voor verdere verkrapping. Toch lijken highyieldobligaties vanuit risico-rendementsoogpunt wel iets minder aantrekkelijk dan aandelen. De spreads van investmentgrade-bedrijfsobligaties gaan verkrappen. Daarnaast is er ook enige rotatie weg van staatsobligaties naar bedrijfsobligaties door beleggers die op zoek zijn naar een beter rendement, maar hun totale risicoprofiel niet willen verhogen.

De rente op staatsobligaties blijft stijgen, vooral in de Verenigde Staten. Nu de Amerikaanse Federal Reserve mikt op een asymmetrisch inflatiedoel, ter compensatie van achterblijvende inflatie, valt er weinig actie te verwachten als de inflatieverwachtingen oplopen. Toch heeft de rente niet al te veel ruimte om te stijgen, omdat het beleid van centrale banken nog steeds zeer ondersteunend is en er gediscussieerd blijft worden over wat een asymmetrisch inflatiedoel nou precies betekent in de praktijk. Verder is een stijging vooral te verwachten aan het lange eind van de yield curve, want de korte rente wordt laag gehouden. Dat betekent dat de yield curve steiler wordt.

Obligaties uit opkomende markten in lokale valuta's profiteren ook van de gunstige omgeving voor risicovolle beleggingen. Er is voor valuta's van opkomende landen veel ruimte om hun zware verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar goed te maken. Robeco verwacht echter ook dat de euro in waarde stijgt ten opzichte van de dollar en dus dat de winst in euro's minder uitgesproken is. Bovendien is het monetaire beleid minder ondersteunend dan in ontwikkelde marken, waardoor de kans op aanhoudend lage rentes iets kleiner is.

De herbalancering tussen vraag en aanbod op de grondstoffenmarkten, die een paar maanden geleden is ingezet, houdt aan. De vraag naar basismaterialen neemt toe, vooral dankzij China, wat zorgt voor hogere prijzen. Robeco verwacht dat de OPEC+ de productie langzaam opvoert in lijn met de terugkeer van de vraag, waardoor de olieprijs flink kan stijgen.

Peter van der Welle, strateeg in het Multi Asset-team: “2020 gaat waarschijnlijk de boeken in als een van de meest opmerkelijke jaren ooit vanuit economisch oogpunt, met de diepste recessie sinds de jaren 30 van de vorige eeuw als gevolg van de Covid-19-pandemie. De wereld blijft steunen op de nauwe samenwerking tussen regeringen en centrale banken, die de economische schade tot nu toe flink heeft verzacht. We hebben nog geen goede balans gevonden tussen de volksgezondheid, de economie en persoonlijke vrijheden. Precies die balans, en de versoepeling ervan, is in 2021 bepalend voor de situatie in de economie, op de markt en in de samenleving.”

Jeroen Blokland, hoofd van het Multi Asset-team: “Veel hangt af van het moment waarop er een effectief vaccin op de markt komt. De vraag is in hoeverre we dan kunnen ‘terugkeren’ naar een soort van ‘nieuw normaal’. Maar wij zijn behoorlijk optimistisch en gaan in ons basisscenario uit van een versoepeling van het trilemma tussen de volksgezondheid, de economische activiteit en persoonlijke vrijheden. De macro-economische en marktvolatiliteit neemt dan ook flink af naarmate het nieuwe normaal vorm krijgt. Zo'n omgeving is doorgaans gunstig voor de financiële markten, en dus zijn we behoorlijk optimistisch over 2021.”