DWS: obligatiebeleggers kunnen profiteren van rentemarge tussen Bunds en Treasuries

Obligatiebeleggers leven in uitdagende tijden, vooral in markten waar zogenoemde veilige staatsobligaties tegen negatieve rendementen worden verhandeld, zoals in Europa. Duitse staatsobligaties, die geacht worden de hoogste kredietkwaliteit te bieden, leveren bij alle looptijden een negatief rendement op. Dat blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS .

Wie voor een positief rendement gaat, moet bereid zijn om de risico's te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door via de markt voor bedrijfsobligaties extra kredietrisico's te nemen. Een andere mogelijkheid vormen obligaties in vreemde valuta’s, die in sommige gevallen een hoger rendement bieden. Dan heb je uiteraard wel het risico van een valutadevaluatie, wat kan leiden tot een snel dalend rendement of zelfs tot een verlies, gezien vanuit een binnenlands valutaperspectief.

Op dit moment is er echter nóg een alternatief dat beleggers in euro’s kunnen overwegen. Door de hogere spreads tussen de Amerikaanse geldmarktrente en de rendementen op langlopende beleggingen in Amerikaanse dollars kun je momenteel een Amerikaanse staatsobligatie met de hoogste kredietkwaliteit kopen en het valutarisico afdekken, terwijl je toch een positief rendement behaalt. Deze mogelijkheid bestaat echter niet altijd, zoals de ‘Grafiek van de Week’ weergeeft.

Er zijn verschillende redenen waarom een dergelijke strategie nu weer werkt. Het nieuws van maandag over het veelbelovende covid-19-vaccin heeft veel marktpartijen ertoe aangezet om een aantal transacties op een hoger rendement van Amerikaanse schatkistobligaties op een rijtje te zetten. Door de sterke cijfers over de Amerikaanse werkloosheid van afgelopen vrijdag – een daling van de werkloosheidsgraad tot 6,9% – en een verkiezingsuitslag waar beleggers blijkbaar positief over zijn, zijn de yields op Amerikaanse treasuries gestegen tot 0,97%. Dat niveau hebben we sinds het uitbreken van de pandemie in maart niet meer gezien. De yields op Duitse staatsobligaties zijn eveneens gestegen, maar niet zo sterk als de Amerikaanse.

Een andere reden is het centralebankbeleid. Ondanks het recente positieve kortetermijnnieuws acht DWS het onwaarschijnlijk dat de Fed, laat staan de ECB, de komende jaren de rente verhoogt. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de drempel hoog gelegd voor een renteverhoging. En na de laatste vergadering van het ECB-bestuur heeft Christine Lagarde de verwachting gewekt van een nog expansiever beleidspakket in december. Aangezien de basisrentes waarschijnlijk op het huidige niveau blijven, zouden ook de kosten voor het afdekken van risico’s niet veel moeten veranderen. Gezien de huidige stijging van de yields op Amerikaanse staatsobligaties kunnen beleggers de rentemarge tussen de Duitse Bunds en de voor euro’s gehedgede Amerikaanse Treasuries voorlopig aanhouden.


Bunds en treasuries