T. Rowe Price: Plannen nieuwe president Biden hebben uiteenlopende gevolgen voor beleggers

 • T. Rowe Price verwacht dat de nieuwe president van de VS, Joe Biden, zal aandringen op een ander, ruimer, stimuleringspakket.
 • Biden zal ook een verhoging van de vennootschapsbelasting steunen, maar het is verre van zeker of de Senaat hem daarin volgt.
 • Biden zal zich hard opstellen ten aanzien van China, maar zal ook naar multilaterale partnerschappen streven.

  De beleidsvoorstellen van de nieuwe president van de VS, Joe Biden, zouden uiteenlopende gevolgen kunnen hebben voor beleggers, menen verschillende beleggingsdeskundigen van T. Rowe Price . Aan de ene kant menen zij dat Biden extra grote stimuleringsmaatregelen zal optuigen om de economie te helpen zich te blijven herstellen van de steile neergang als gevolg van de coronaviruspandemie. Aan de andere kant steunt hij ook de verhoging van de vennootschapsbelasting die zou worden gebruikt om een deel van de extra uitgaven te financieren. Maar het is nog onzeker of deze belastingverhogingen kunnen worden doorgevoerd gezien het te verwachten verzet van de Republikeinen in de Senaat.

  Volgens Chief U.S. Economist Alan Levenson van T. Rowe Price , zal Biden waarschijnlijk in de allereerste plaats een met schulden gefinancierde reactie op het coronavirus formuleren en een economisch reddingspakket samenstellen. Naar verwachting zal hij tot later in 2021 wachten om te proberen zijn bredere visie voor economische vernieuwing uit te voeren. "De toevoeging aan de schuld is beheersbaar omdat het goedkoop is om geld te lenen in verhouding tot de potentiële groei van de economie", legt Levenson uit.

  Druk op China zal aanhouden

  Alles wijst erop dat Biden als president een hard standpunt zal innemen ten aanzien van China op handelsgebied en mensenrechtenkwesties, hoewel hij ook zal streven naar multilaterale partnerschappen bij de heronderhandeling van de relatie tussen de VS en China. Quentin Fitzsimmons, International Fixed Income portfolio manager bij T. Rowe Price , gelooft dat Biden druk zal blijven uitoefenen op China ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten in de technologiesector.

  Bedrijfsleven kan profiteren van ontwikkeling naar grotere energie-efficiëntie

  Biden heeft aangegeven dat hij zal streven naar hogere niveaus van federale aanbestedingsuitgaven en budgettaire stimulansen voor het creëren van banen en het stimuleren van de economische ontwikkeling door kritieke infrastructuur opnieuw op te bouwen. Deze stimulans zou gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot en het investeren in schone energietechnologieën, hoewel de Republikeinen in het Congres zich hiertegen zouden kunnen verzetten.

  Gezondheidszorgbeleid kan markt voor Medicare-zorgorganisaties vergroten

  Het uitbreiden van de toegang tot de ziektekostenverzekering lijkt ook een prioriteit te zijn voor Biden. Hij heeft voorgesteld om de leeftijdsgrens voor het in aanmerking komen voor Medicare te verlagen tot 60 jaar en daarnaast de mogelijkheid te creëren om automatisch Amerikanen met een laag inkomen, die niet in aanmerking komen voor Medicaid, in te schrijven voor Medicare. Indien uitgevoerd, kan dit beleid de markt uitbreiden voor Medicare-zorgorganisaties terwijl ze mogelijk ook sommige klanten weghalen bij particuliere zorgverzekeraars.

  Nieuwe regelgeving zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op de oliemarkt

  Biden zal proberen de regelgeving voor de fossiele brandstoffenindustrie aan te scherpen, wat waarschijnlijk tot gevolg heeft dat de kosten voor olie- en gasbedrijven oplopen. Biden heeft ook zijn steun uitgesproken voor een moratorium op de verkoop van nieuwe olie- en gascontracten op federaal grondgebied en de mogelijke stopzetting van de afgifte van nieuwe boorvergunningen in deze gebieden.

  Shawn Driscoll, portefeuillemanager van de Global Natural Resources Equity Strategy, stelt dat de omstandigheden op de wereldwijde oliemarkt, en niet de implicaties van Biden’s regelgeving meer invloed zullen hebben op de inkomsten van energiebedrijven. Volgens hem zal olie op lange termijn in een bearmarkt blijven door de stijgende productiviteit en de dalende productiekosten, daar kan Biden weinig aan veranderen.