Pandemie verdeelt de Eurozone

Philipp immenk%c3%b6tter
Dr. Philipp Immenkötter

De coronapandemie voedt de divergentie in de eurozone. Hoewel de vastgoedprijzen de pandemie tarten, hebben de prijzen voor bedrijfsvermogen in de zuidelijke landen van de eurozone meer te lijden onder de pandemie dan in het noorden, zegt Dr. Philipp Immenkötter van het Flossbach von Storch Research Institute. De Flossbach von Storch Wealth Price Series meet de prijsontwikkeling van de activa van particuliere huishoudens in de belangrijkste landen van de eurozone (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje).

Het prijsindexcijfer voor de eurozone en voor de afzonderlijke landen wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de prijsontwikkeling van onroerende goederen (onroerend goed, bedrijfsvermogen, duurzame consumptiegoederen en verzamelobjecten) en financiële activa (aandelen, obligaties, kasequivalenten en andere financiële activa) die in het bezit zijn van particuliere huishoudens.

Het vermogen van de huishoudens en de respectieve indexgewichten worden samengesteld met behulp van de "Household Finance and Consumption Survey" van de Europese Centrale Bank (2016), waarbij gebruik wordt gemaakt van enquêtegegevens uit het jaar 2014. Bovendien zijn alle prijsreeksen geïndexeerd op hun gemiddelde van het jaar 2014.De bijgevoegde documenten geven nadere informatie over de methodologie en over de indexgewichten. Landenspecifieke gegevens over de activaprijzen kunnen worden gedownload van de website van Flossbach von Storch.