Jupiter: Afname reflatiehandel door toename volatiliteit zolang verkiezingsuitslag uitblijft

De uitslag van de Amerikaanse verkiezingen is nog steeds onzeker, maar de 'Biden-reflatiehandel', die in toenemende mate door de markten werd ingeprijsd, begint al af te nemen naarmate beleggers de risico’s opnieuw beoordelen.

De markten gingen uit van klinkende overwinning voor Biden en de Democraten. Veel beleggers waren long commodities, short dollar en short Treasuries gegaan in de hoop dat een grotere overheidsstimulans onder een Democratisch president en Congres de groei en reflatie zou aanwakkeren.

Arielbezalel
Ariel Bezalel
Maar opnieuw lijkt het erop dat de peilingen het bij het verkeerde eind hadden en dat de markten op de zaken vooruit liepen. Een landslide overwinning van Biden is nu uitgesloten. De agressieve campagne van Trump lijkt zeker te zijn onderschat door de meeste marktcommentatoren. Als geen van beide partijen beslissend wint, wordt het met een verdeelde regering en een lage meerderheid moeilijker om effectief grote stimuleringsmaatregelen door te drukken. Op dit punt lijkt een marginale Biden-overwinning het slechtste resultaat te zijn voor risicovolle beleggingen omdat het waarschijnlijk het doordrukken van de stimuleringsmaatregelen vertraagt, naast hogere belastingen op bedrijven en vermogende particulieren.

Tegenover deze onzekerheid is de Amerikaanse dollar versterkt en zijn Amerikaanse Treasuries gestegen. De markten zijn weer gevlucht naar het hoge groeipotentieel van de technologiesector, die de aandelenindexen doet stijgen.

Jupiter verwacht dat de volatiliteit de komende weken zal toenemen. Onzekerheid is nooit goed voor het risicosentiment en naar verwachting is het risico dat de reflatiehandel verder afneemt groot. In dit klimaat zullen de dollar en de Amerikaanse Treasuries terrein blijven winnen, naarmate de vraag naar safe haven beleggingen toeneemt.

Aangezien er sprake is van een nek-aan-nek race, is er ook een groeiend risico dat het resultaat wordt aangevochten. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan de marktvolatiliteit. Een marginale overwinning van een van beide partijen kan tot verdere maatschappelijke problemen leiden.

Op langere termijn zal elk stimuleringspakket, ongeacht de uiteindelijke overwinnaar, waarschijnlijk te maken krijgen met vertragingen en belemmeringen, met een kloof tussen wanneer het het meest nodig is en wanneer de wetgeving wordt aangenomen. Bovendien zal elk reëel economisch effect van hogere begrotingsuitgaven waarschijnlijk van korte duur zijn en niet leiden tot het reflatieverhaal waar velen op hopen: hoe hoger de overheidsschuld, hoe minder impact de overheidsuitgaven hebben op een economie.

De spanningen met China lijken in beide richtingen te escaleren: een hervatting van de handelsoorlogen onder een andere Trump-regering kan worden verwacht, terwijl Biden zich meer lijkt te richten op mensenrechtenkwesties. Intussen ligt er hoe dan ook een extremer monetair beleid in het verschiet, waardoor diepe maatschappelijke problemen zoals inkomensongelijkheid en grote politieke verdeeldheid nog verder worden verergerd.