Wat is de impact van de Amerikaanse verkiezingen op de obligatiemarkten?

 • Opkomende valuta’s zouden profiteren van meer fiscale stimuleringsmaatregelen bij een overwinning van Biden; vooruitzichten voor EUR/USD onzeker
 • De netto financieringsbehoefte en het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties nemen sterk toe bij extra fiscale stimuleringsmaatregelen
 • Bedrijfssectoren als gezondheidszorg, energie en financiële dienstverlening zijn het meest gevoelig voor de verkiezingsuitslagen

  Marco willner
  Marco Willner
  Op 3 november kiezen Amerikanen hun nieuwe president en de leden van het Congres. Wat is de impact van de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen op de obligatiemarkten? NN Investment Partners (NN IP) verwacht dat een overwinning van Joe Biden en zijn plannen om meer geld in de economie te pompen grotere gevolgen zullen hebben dan een zege van Donald Trump.

  “De grotere begrotingsimpuls die voor de hand ligt als Biden president wordt, is belangrijker voor de markten dan zorgen over regelgeving en belastingverhogingen”, aldus Marco Willner, Head of Investment Strategy bij NN Investment Partners.

  Impact op valuta’s

  De belangrijkste factoren in onze vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en voor de valuta’s van opkomende landen zijn monetair beleid, handelsbeleid en fiscaal beleid. Voor wat betreft monetair beleid zal de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente dicht bij de 0% houden en obligaties blijven opkopen. Deze accommoderende houding en een ruime liquiditeit in dollars zijn gunstig voor valuta’s van opkomende markten. De EUR/USD-vooruitzichten hangen meer af van de monetaire beleidsverschillen. De Fed zal de inflatieverwachtingen waarschijnlijk dichter bij de doelstelling brengen dan de Europese Centrale Bank (ECB). Dit impliceert een relatief lage Amerikaanse reële rente, wat steun kan bieden aan de euro ten opzichte van de dollar.

  Het verschil tussen de twee kandidaten als het gaat om handelsbeleid heeft vooral te maken met vorm en tactiek. Beiden willen de Amerikaanse industrieën beschermen en het wereldwijde leiderschap in informatietechnologie (IT) behouden. Als Trump de verkiezingen wint, is een verdere escalatie van het handelsconflict met China een mogelijkheid die kan leiden tot een sterkere dollar, zowel ten opzichte van de euro als ten opzichte van valuta’s van opkomende landen.

  De sterkere fiscale stimulering die voor de hand ligt als Biden president wordt, is belangrijker voor de markten dan zorgen over regelgeving en belastingverhogingen. Een dergelijke impuls zal waarschijnlijk gunstig zijn voor valuta’s van opkomende landen, omdat extra investeringen in de infrastructuur de vraag naar grondstoffen zouden kunnen opstuwen. Een grotere fiscale impuls in de Verenigde Staten zou moeten leiden tot hogere reële rentes, wat traditioneel wordt gezien als positief voor de valuta ten opzichte van de euro. Dit zou de neerwaartse druk op de reële rente als gevolg van een soepeler monetair beleid kunnen compenseren. Voor de euro zouden ontwikkelingen zoals het EU-herstelfonds, Covid-19 en de Brexit belangrijkere factoren kunnen zijn.

  De mogelijke begrotingsbeleidsreactie zal cruciaal zijn. Een presidentschap van Biden zou positiever zijn voor valuta’s van opkomende landen dan een herverkiezing van Trump. Volgens onze schattingen zullen de plannen van beide kandidaten leiden tot een aanzienlijk aanbod van kortlopende Amerikaanse staatsobligaties (T-Bills) dat zal voorzien in het grootste deel van de extra financieringsbehoeften. Een groter aanbod van obligaties en verbeterende macro-omstandigheden onder Biden zouden in de loop van volgend jaar moeten zorgen voor opwaartse druk op de rente op Amerikaanse staatsobligaties.

  Gevolgen voor kredietfundamentals van Amerikaanse bedrijven en belangrijke sectoren

  Het beleid van Trump en zijn focus op lagere belastingen, minder regelgeving, groei en vrije markten zijn over het algemeen gunstiger voor financiële markten en bedrijven. Biden zou een aantal belastingverlagingen van Trump willen terugdraaien, de vennootschapsbelasting willen verhogen en zich meer willen richten op groene energie, gezondheidszorg en handel. Trump’s lagere belastingen waren gunstig voor de meeste Amerikaanse bedrijven, hoewel een groot deel van het belastingvoordeel uiteindelijk naar de aandeelhouders ging.

  Biden stelt ook voor om het minimumloon bij de overheid tegen 2026 meer dan te verdubbelen. Hogere loonkosten zullen de winstmarges waarschijnlijk doen afnemen, hoewel de consumentenbestedingen in sommige categorieën een positieve impuls kunnen krijgen als werknemers met een lager inkomen meer salaris te besteden hebben.

  Gezondheidszorg zou profiteren van een verdeeld Congres of een overwinning van Biden

  Een verdeeld Congres is over het algemeen optimaal voor bedrijven in de gezondheidszorg, omdat dit de mogelijkheden van de partijen om bestaand beleid te hervormen beperkt. Hoewel wij ervan uitgaan dat de Affordable Care Act uiteindelijk zal blijven, zullen de Democraten de bestaande wet bij een sterke winst (‘blauwe golf’) waarschijnlijk willen versterken. Biden pleit verder voor de uitbreiding van het stelsel van zorgverzekeringen met een ‘publieke optie’, vooral om meer Amerikanen met een lager inkomen aan een verzekering te helpen. Volgens ons zal een overwinning van Biden resulteren in uitbreiding of instandhouding van de dekking, wat gunstig zou zijn voor de gezondheidszorg.

  Versterking van de energietransitie… of de olieproductie?

  Het ‘Clean Energy Revolution’-plan van Biden kost USD 1,7 biljoen over een periode van tien jaar. Biden wil daarnaast opnieuw in het klimaatakkoord van Parijs stappen en geen toestemming geven voor nieuwe boorvergunningen op federaal grondgebied, goed voor naar schatting 25% van de olie- en 10% van de gasproductie in de Verenigde Staten. Hoewel veel van het verwachte beleid van Biden het aanbod in de Verenigde Staten waarschijnlijk zal beperken, kunnen zijn efficiency-eisen voor voertuigen de vraag naar olie in de Verenigde Staten terugdringen. De steun van president Trump voor energie was in de eerste plaats gericht op de creatie van banen in de sector, minder op potentiële initiatieven voor groene energie.

  Financiële bedrijven zullen blijven profiteren van een presidentschap van Trump

  Financiële bedrijven, die flink hebben geprofiteerd van de belastingverlagingen van 2017, zouden het meest kwetsbaar zijn als die verlagingen zouden worden teruggedraaid. Een regering-Biden zou zeker minder positief zijn voor banken dan een regering-Trump, maar de initiatieven van Biden zullen waarschijnlijk gerichter en minder ingrijpend zijn dan de maatregelen van Obama. Het belasting- en vrijemarktbeleid van Trump is gunstig voor financiële instellingen, net als een soepelere regelgeving.

  Welk effect kunnen de verkiezingen hebben op ESG-factoren en verantwoord beleggen?

  De beleidsvoorstellen van Biden en zijn inzet op schone energie en gelijke toegang tot gezondheidszorg en financiële diensten en eerlijke lonen sluiten over het algemeen beter aan bij de focus van NN IP op verantwoord beleggen dan die van Trump, die meer bedrijfs- en aandeelhoudersvriendelijk zijn, met een focus op groei en beperkte regelgeving.

  Zou een presidentschap van Biden kunnen leiden tot een eerste emissie van groene Amerikaanse staatsobligaties, waarbij de Verenigde Staten de wereldwijde trend van een uitgifte van groene staatsobligaties zou volgen? De fiscale uitgaven voor zijn plannen voor schone energie en duurzame infrastructuur zouden de projecten mogelijk maken die nodig zijn om een groene emissie te rechtvaardigen, maar wij hebben geen van beide kandidaten iets horen zeggen dat wijst op zo’n stap op de korte termijn.

  Onzekerheid creëert mogelijkheden

  In aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen blijven we neutraal ten aanzien van de Amerikaanse markt voor investment grade-obligaties. De onzekerheid op de korte termijn is voelbaar op de derivatenmarkten, wat ruim na de verkiezingen een negatief effect kan hebben op de creditspreads. Het neerwaartse risico komt voort uit de aanhoudende onzekerheid over de uitslagen en een mogelijke vertraging in de fiscale stimuleringsmaatregelen na de inauguratie van de president in januari.

  Wij zouden dit zien als een kans om te kopen tegen lage koersen en onze creditsectorallocatie richten op segmenten die het sterkst zullen profiteren van het nieuwe economische en regelgevende kader. Voor de Amerikaanse high yield-obligaties hebben we een licht overwogen risicopositie ten opzichte van de benchmark. Dit is ingegeven door onze bottom-up selectie, waarbij wij de focus leggen op effecten met kans op fundamentele verbeteringen en/of voldoende liquide zijn om de huidige volatiliteit te doorstaan.