Openbank: Belegger legt focus teveel op race tussen Trump en Biden

In de beleggingswereld zijn alle ogen gericht op de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Wint Biden? Of krijgen we toch weer vier jaar Trump? Gonzalo Pradas, directeur van de beleggingstak van Openbank waarschuwt beleggers dat ze zich niet op dit duo blind moeten staren. “Voor financiële markten zijn er andere politieke factoren in de VS, factoren die even belangrijk zijn.”

Als het gaat om de financiële markten is niet enkel de naam van de zesenveertigste president van de VS van belang, zo stelt Pradas. ‘’Besteed ook aandacht aan de nieuwe samenstelling van de Amerikaanse Senaat en de hoorzitting van het Hooggerechtshof over de Affordable Care Act slechts een week na de verkiezingen.” Pradas wijst er verder op dat ook een mogelijke vertraging van de verkiezingsresultaten voor onzekerheid kan zorgen.

Pradas onderscheidt vier voor beleggers belangrijke thema’s die aanzienlijk worden beïnvloed door deze politieke factoren:

1) Buitenlands beleid
2) Technologiebedrijven en de regelgeving
3) Beleid inzake klimaatverandering en duurzaamheid
4) Begrotingsbeleid

Wat het eerste betreft is vooral het conflict tussen China en de VS van belang. De samenstelling van de Senaat is hierbij cruciaal, zo stelt Pradas. “Dat is belangrijker dan wie de volgende Amerikaanse president wordt. Het verschil tussen Biden en Trump is wel dat de eerste een betrouwbaarder en minder volatiel beleid zou opleveren, terwijl Trump een hernieuwde nadruk op America First zou leggen.”

Technologie

De technologiesector heeft in 2020 veel aandacht getrokken. Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen is die aandacht alleen maar sterker geworden. Op dit moment zijn er twee krachten die deze sector sterk beïnvloeden: privacyregels en de antitrustwetgeving. Een mogelijke belastinghervorming kan ook een impact op de sector hebben.

Grote technologiebedrijven zullen zich volgens Pradas aan de eerste twee aanpassen, of nu Trump of Biden wint. Eerder deden deze bedrijven dat immers ook al in Europa. Biden zal naar verwachting wel met iets zwaardere maatregelen komen qua antitrust-beleid, een die niet enkel de tech-sector zal treffen. Met een Democratische meerderheid in de Senaat zal deze regelgeving een bedreiging kunnen vormen voor aandelenmarkten.

Klimaat

Het opnieuw toetreden tot het Akkoord van Parijs (waar Trump zich uit terugtrok) lijkt het grootste beleidsverschil te zijn tussen een Biden- en een Trump-regering. Biden zal de inspanningen tegen klimaatverandering nieuwe impulsen geven. Hij zal naar verwachting komen met maatregelen voor onder meer belastingvoordelen voor zogeheten nul-uitstoot, decarbonisatie van energiebronnen, vermindering van transportemissies, verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen, windenergie op zee en strengere regelgeving voor oliebedrijven.

Begrotingsbeleid

Wat het begrotingsbeleid betreft, kan van zowel Trump als Biden een stimuleringspakket worden verwacht. De netto-effecten op de economie zullen daarvan redelijk gelijk zijn, maar met duidelijk andere winnaars. Biden zal inzetten op duurzaamheid en hogere belastingen voor bedrijven en vermogende particulieren. Als de Democraten de Senaat controleren kan dat pakket zwaarder worden. Van Trump wordt een breed stimuleringspakket verwacht, met slechts kleine veranderingen in belastingheffing.