LGIM: ‘Halloween: Trick or treat van opkomende markten’

Beleggers kunnen troost putten uit het feit dat de groeiresultaten van opkomende markten in de komende jaren naar verwachting sneller zullen zijn dan ontwikkelde economieën, schrijft Uday Patnaik, hoofd Emerging Markets Debt bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM). Hoewel de overheidsschuld van opkomende markten snel oploopt, zijn de omvang en het tempo ervan echter lager dan in ontwikkelde economieën.

Opkomende markten zijn hard getroffen door de Covid-19-pandemie. Door lockdowns waren aanzienlijke stimuleringsmaatregelen nodig die, in combinatie met een daling van de inkomsten als gevolg daarvan, tot grote begrotingstekorten hebben geleid.

Uit de meest recente projecties van het IMF blijkt dat de overheidsschuld ten opzichte van het bbp in opkomende markten (emerging markets, EM) tegen het einde van 2020 60% zullen overschrijden, bijna 10% hoger dan 2019 en het hoogste niveau in minstens twee decennia.

Ondanks het feit dat hogere schuldratio's zwakkere kredietprofielen impliceren, geeft een focus op alleen deze maatstaf op zijn best een gedeeltelijk beeld. Belangrijk is dat de opkomende markten deze schuld ook herfinancieren tegen financieringskosten en referentierentes die in twee decennia niet zo laag waren.

Ondertussen is de prikkel voor markten om deze schuld te blijven doorrollen duidelijk zichtbaar in het verschil van ongeveer 400 basispunten tussen de opbrengsten uit opkomende en buitenlandse markten. Dat is niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van rendement, maar ook gezien wat de vergrijzing betekent voor de kasstromen in pensioen- en verzekeringsfondsen in veel geavanceerde economieën.

Emerging markets debt

Beleggers kunnen troost putten uit het feit dat de groeiresultaten van opkomende markten in de komende jaren naar verwachting sneller zullen zijn dan ontwikkelde economieën. Dit impliceert dat de ‘delta’ op de schuld van opkomende markten in de toekomst waarschijnlijk langzamer zal toenemen dan wat we in 2020 hebben gezien

Noemenswaardig is bovendien dat, hoewel de overheidsschuld van opkomende markten in hoog tempo toeneemt, de omvang en het tempo van de verandering lager zijn dan in geavanceerde economieën. Inderdaad, het IMF verwacht dat tegen het einde van 2020 de overheidsschuld in die laatstgenoemde zal stijgen tot 124% van het bbp, 20% hoger dan in 2019. Dat is vergelijkbaar met een verwachte stijging van minder dan 10% van het bbp van de overheidsschuld van opkomende markten tot 61% van het bbp over dezelfde periode.