Toename virus veel beperkter zichtbaar in pintransacties dan maatregelen

Het coronavirus leeft op de laatste weken. Recent (per 27 sept.) zijn er nieuwe (landelijke) maatregelen genomen om het virus weer verder onder controle te krijgen. Regionaal was al eerder besloten om bijvoorbeeld de horeca eerder te sluiten. Wat doet de consument? In aanloop naar de maatregelen in september en maart zijn consumenten niet in groten getale weggebleven uit de winkels, maar veelal doorgegaan met consumeren, zo blijkt uit analyse van de pintransacties in deze twee maanden. Maatregelen zelf hebben een veel grotere impact, blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.​

Corona pintransacties

Mooi weer in september

Halverwege september zien we een lichte daling van het aantal pinbetalingen. Deze daling lijkt vooral toe te schrijven aan het warme weer*, en niet zozeer uit voorzichtigheid van consumenten. Zo daalde het aantal pinbetalingen in veel non-foodretailsectoren als 'fashion' en 'woonwinkels', maar nam het aantal juist toe in contactrijke categorieën als 'cafés en restaurants' en 'recreatie & cultuur'. Toen de temperatuur weer daalde draaide het beeld: het werd drukker in de non-foodwinkels en rustiger in de horeca. Ook de vervroegde sluitingstijden van de horeca in de Randstad (per 20 september) droegen hieraan bij.


Corona detailhandel

Maart: sterke daling vanaf ‘zachte’ lockdown

Ook in maart was er in de aanloop naar de lockdown relatief weinig te merken van een gedragsverandering onder consumenten. In de dagen voor 12 maart (start 'zachte’ lockdown) daalde in de categorie 'fashion', bij tankstations en in de horeca het aantal pinbetalingen licht t.o.v. normale niveaus (ca. 2-5%). Mogelijk zijn deze afnames toe te schrijven aan voorzichtige consumenten.​‘Pas‘ vanaf 12 maart en na het uitbreiden van de lockdownmaatregelen op 15 maart, begon het aantal transacties echt hard te dalen.

Nadat de regering (12 maart) opriep tot thuisblijven en -werken, sociale contacten te mijden en grote bijeenkomsten werden afgelast daalde het aantal pintransacties bij kledingwinkels en cafés en restaurants met maar liefst 75% binnen 2 weken. Tegelijkertijd valt op dat bouwmarkten juist steeds drukker werden. Kennelijk zijn de veranderde omstandigheden (veel thuis zijn / minder activiteiten buiten de deur) belangrijke redenen achter het veranderde koopgedrag van consumenten. In hoeverre voorzichtigheid precies meespeelt is niet te bepalen, wel is duidelijk dat dit voorafgaand aan de lockdown een beperkte rol speelt.