VS-verkiezingen: rekening houden met hogere volatiliteit

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Michael blumke
Michael Blümke
De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal op langere termijn geen grote impact hebben op de markten. Hij kan echter wel van invloed zijn op de USD/EUR wisselkoers.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen dichterbij. Net als vier jaar geleden wijzen de peilingen opnieuw op een zeer krappe verkiezingsuitslag. Als president Trump dit jaar herkozen zou worden, zou zijn beleid, hoe onvoorspelbaar ook, niet meer als een verrassing komen. De mensen zijn gewend geraakt aan zowel de retoriek als de politieke stijl van de huidige zittende president. Maar als mededinger Joe Biden het ambt opneemt, is er reden om aan te nemen dat niet alleen delen van de belastinghervorming van Trump zullen worden teruggedraaid, maar dat er onvermijdelijk meer regelgeving zal volgen. In combinatie met de fundamentele onzekerheid rond een nieuwe president suggereren deze factoren dat een herverkiezing van Trump eerder positief dan negatief zal zijn voor de kapitaalmarkten, in ieder geval op de korte termijn.

Op langere termijn zal de uitkomst van de verkiezingen volgens ons geen grote invloed hebben op de markten. In de komende weken is het belangrijk om zich voor te bereiden op de kritieke fase van de verkiezingscampagne met de bijbehorende hogere volatiliteit. Daarom passen we onze portefeuilles enigszins anticyclisch aan, zodat we eventuele tijdelijke koersdalingen in de markten kunnen gebruiken voor aankopen in plaats van desinvesteringen.

Voor ons - bullish dollar-beleggers met een overeenkomstige positionering in de eerste helft van het jaar - was de sterkte van de USD aan het begin van 2020, met name op het hoogtepunt van de coronaviruscrisis, een ondersteunende factor.

Onze oorspronkelijke veronderstelling dat de euro verder zou verzwakken, is vooralsnog niet waar gebleken. De verzwakking van de greenback, met name ten opzichte van de euro, werd nog verergerd door het onverwachte akkoord over het Europese begrotingspakket. Als gevolg daarvan hebben we onze blootstelling in de Ethna-AKTIV en Ethna-DEFENSIV fondsen tot nul gereduceerd en wachten we op zijn minst tot de Amerikaanse verkiezingen alvorens een nieuwe positie in te nemen.

Met het oog op de toekomst zijn er zowel ondersteunende als negatieve argumenten voor de koersontwikkeling van de USD. Hoewel het dubbele tekort (begroting en lopende rekening) en vooral de toegenomen omvang van de kwantitatieve versoepelingsmaatregelen argumenten zijn tegen de USD, zullen vooral het relatieve groeivoordeel van de VS en de vrijwel zekere terugkeer van het politieke risico in Europa de dollar in de toekomst bevoordelen. Maar op dit moment is de tegenwind nog te groot en daarom zullen we afwachten hoe de zaken zich verder ontwikkelen.