Vooruitzichten wereldeconomie iets minder slecht, maar risico’s blijven aanwezig

Keithwade
Keith Wade

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zien er iets minder slecht uit dan een maand geleden. Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, voorspelt nu een daling van 4,6%, met name door een significant beter tweede kwartaal in de VS. Eerder lag de verwachte krimp nog op 5,4%. De inflatie lijkt beperkt te blijven, wat centrale banken in staat stelt om een ruim beleid te blijven voeren. Schroders verwacht wel een wisseling van de wacht in het Witte Huis, weliswaar met een verdeeld Congres.

De gestage verlichting van de lockdowns, met name in Europa, leidt tot een geleidelijke groei van de economische activiteit. Het virus blijft om zich heen grijpen, maar het sterftecijfer daalt, wat erop wijst dat de behandeling verbetert.

Bijdrage groei wereldeconomie

Wereldeconomie 2020

Upgrade economische groei

Het economisch herstel zet door, zij het op een lager tempo. Na de eerste uitbarsting van de inhaalvraag zou er sprake zijn van gematigde bestedingen. De goederensector kon profiteren van een versoepeling van de beperkingen, maar de dienstensector heeft het moeilijker gehad om zich aan te passen aan een wereld van social distancing en grenzen aan de omvang van de bijeenkomsten. Zo zijn bijvoorbeeld hotels, luchtvaartmaatschappijen en vrijetijdsbedrijven aan het herstructureren met aanzienlijke gevolgen voor de werkgelegenheid.

Voor 2020 verwacht Schroders een gematigder krimp van -4,6%, tegen eerder -5,4%. Dit komt vooral omdat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal boven verwachting heeft gepresenteerd. Voor Japan en de opkomende markten is de verwachting ook hoger. Een neerwaartse bijstelling geldt voor de eurozone en het VK, veroorzaakt door tegenvallers in het tweede kwartaal.

De vorm van het groeipad van een aantal economieën lijkt op korte termijn op een vierkantswortel. Over het algemeen gaat Schroders uit van een U-vormig herstel. In 2021 zou de wereldwijde groei moeten verbeteren tot 5,1% (voorheen 5,3%), ondersteund door een soepel budgettair en monetair beleid en de komst van een vaccin halverwege het jaar, dat in het derde kwartaal wordt gedistribueerd. Dit laatste is van cruciaal belang om de voorzichtigheid van het bedrijfsleven en de consument te overwinnen, wat waarschijnlijk een rem zal zetten op de investeringen en de consumptie.

Biden vervangt Trump

Schroders acht het scenario waarbij Trump het veld moet ruimen, het meest waarschijnlijk. Het Congres blijft weliswaar verdeeld, volgens Wade. De economische groei krijgt daardoor slechts een beperkte boost. Wel neemt de onzekerheid in het buitenlands beleid af. De spanningen met China verminderen enigszins, maar de handelsoorlog houdt nog zeker tot eind 2021aan. Er bestaat een kans dat stemmen via de post tot fraude leidt en Trump weigert om de uitslag te erkennen. Dat zou de economie tot stilstand brengen, omdat de bedrijven en consumenten hun plannen dan opschorten.

Inflatie blijft beperkt

Hogere olieprijzen leiden tot een iets hogere inflatieverwachting van 1,8% in 2020 en 2% in 2021. De kerninflatie in de VS blijft echter laag. Die zal in 2021 uitkomen op 0,8%, ver onder de doelstelling van 2%. De lage inflatie stelt de centrale bankiers in staat om een ruim beleid te blijven voeren. Dit en volgend jaar verwacht Schroders geen rentewijzigingen. De kwantitatieve verruiming blijft wereldwijd intact, al zal het tempo dalen.

Zwakkere dollar

Twee factoren leiden tot een zwakkere dollar. Enerzijds het presidentschap van Biden en een verminderde spanning tussen de VS en China die de aantrekkelijkheid van de dollar als safe haven munt afzwakt. Anderzijds is er de terugkeer van een twin deficit. Dat zorg voor een zwakte in de munt, omdat de VS afhankelijk worden van externe financiering.

Herstelfonds EU dekt breuklijnen toe

Europa beleefde een slechter dan verwacht tweede kwartaal. De lockdowns duurden langer dan verwacht. Het brengt Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders, ertoe om de groeiverwachting te verlagen van -6,1% naar -7,8% voor 2020. Voor 2021 is de verwachting juist verhoogd van 4,6% naar 6,2%. De diepere recessie zal leiden tot een sneller herstel en de budgettaire stimulering draagt er eveneens aan bij.

De hogere energieprijzen leiden weliswaar tot een hogere inflatie, maar de belastingverlagingen neutraliseren deze effecten weer. De ECB heeft het opkoopprogramma verlengd en Schroders verwacht dat dit opnieuw zal gebeuren.

In de eurozone is het politieke risico substantieel afgenomen. Het herstelfonds plamuurt de breuklijnen dicht, veroorzaakt door de dramatische staat van de Italiaanse publieke financiën en de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof.