BlackRock: Strategieën voor na corona

De coronapandemie heeft ontwikkelingen op het gebied van gelijkheid, globalisering, macro-economisch beleid en duurzaamheid in een stroomversnelling gebracht. Ook hebben we het afgelopen half jaar flinke schommelingen gezien in beurskoersen, waarderingen en economische vooruitzichten. BlackRock heeft zijn beleggingsstrategie dan ook herzien. Twee grote wijzigingen: minder blootstelling aan staatsobligaties van nominale waarde uit ontwikkelde landen en een grotere allocatie in inflatie-gekoppelde obligaties, aangezien rentes de ondergrens bereiken en het risico op inflatie op de middellange termijn toeneemt.

BlackRock begon het jaar met een overwogen positie in staatsobligaties van nominale waarde uit ontwikkelde landen, maar inmiddels is dit de beleggingscategorie met de grootste onderweging. BlackRock wees in maart al op het toenemende risico op inflatie, en is in plaats van neutraal nu het meest overwogen in inflatie-gekoppelde obligaties, met ook een flink gegroeide spreiding.

In de wereld na corona zijn strategieën waarin goed is nagedacht over staatsobligaties met een nominale waarde en inflatie essentieel voor het bouwen van een portefeuille. Grote veranderingen in het macro-economische beleid om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, stellen de rol van nominale staatsobligaties in strategische portefeuilles op de proef door de lagere rendementen. BlackRock verwacht over de komende vijf jaar negatieve rendementen op staatsobligaties uit ontwikkelde markten. Daarnaast neemt de negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen af. Dit verkleint de zwaarte op de balans van obligaties, of het vermogen om portefeuilles te beschermen tegen een verkoopgolf in risicovolle beleggingen.

BlackRock ziet een risico op hogere inflatie op de middellange termijn. Centrale banken hinten er al op dat ze het overschrijven van inflatiedoelen zullen toestaan om gemiste kansen uit het verleden goed te maken. Andere factoren die de inflatie op de middellange termijn omhoog kunnen duwen: aanbodschokken, deglobalisering en de afgenomen concurrentie tussen grote bedrijven. Hogere inflatie kan politiek gezien aantrekkelijker worden aangezien hogere schulden het lastiger maken om aanzienlijk hogere rentes vol te houden in tijden van hevig monetair en begrotingsbeleid. Break-evenrentes – een maatstaf voor op de markt gebaseerde inflatieverwachtingen – stijgen al. BlackRock ziet inflatiegerelateerde obligaties dan ook als een steeds interessanter alternatief voor obligaties van nominale waarde, hoewel de beperkte marktomvang ervan in sommige markten leidt tot liquiditeitsproblemen.