BlackRock: Institutionele beleggers steken recordbedrag in obligatie-ETF’s

De instroom in vastrentende exchange traded funds (ETF's) groeide de afgelopen twaalf maanden wereldwijd met 30%. Er is steeds meer interesse van beleggers om op een liquide, transparante en een efficiënte manier toegang te krijgen tot obligatiemarkten. Het vermogen onder beheer van obligatie-ETF’s kwam eind juni uit op een recordbedrag van 1300 miljard dollar. Het merendeel van deze groei (84%) was afkomstig uit nieuwe instroom. iShares droeg daar 105 miljard dollar aan bij.

De recordinstroom van het afgelopen kwartaal toont aan dat beleggers steeds vaker ETF's gebruiken om portefeuilles snel aan te kunnen passen aan de veranderende marktomstandigheden, transactiekosten te verlagen, liquiditeit te verbeteren en risico's af te dekken. BlackRock telde het afgelopen kwartaal ruim 60 pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders die voor het eerst gingen beleggen in obligaties-ETF’s van iShares. Zij waren gezamenlijk goed voor ongeveer 10 miljard dollar aan instroom.

“De rol die ETF’s innemen in de portefeuilleopbouw bij institutionele beleggers wordt steeds belangrijker”, stelt Kirst Kuipers, hoofd iShares Institutionele Relaties voor Continentaal Europa. “Institutionele beleggers gebruiken obligatie-ETF’s omdat deze de transparantie vergroten, de liquiditeit verbeteren en de transactiekosten verlagen.”

Achttien jaar geleden gold iShares met de lancering van de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF als de pionier van vastrentende ETF’s. Nu telt de sector in totaal 1690 vastrentende ETF’s met een vermogen onder beheer van 1300 miljard dollar. Toch maken ETF's slechts 1% uit van de wereldwijde vastrentende effectenmarkt, die goed is voor zo’n 100 biljoen dollar. Omdat institutionele beleggers steeds meer geld in wereldwijde obligatie-ETF’s steken, verwacht BlackRock dat het vermogen onder beheer in 2024 uitkomt op 2000 miljard dollar.

“Vastrentende ETF’s helpen de obligatiemarkten om beter te functioneren, in het bijzonder in tijden van hoge marktvolatiliteit”, zegt Kuipers. “Deze ETF's dragen bij aan het beter functioneren van de financiële markten door de extra liquiditeit die zij bieden. Hierdoor werd de druk op de onderliggende obligatiemarkten verlicht op precies het moment dat dit het meest noodzakelijk was.”