IG marktcommentaar: koers van aardgas onder druk door warme winter

Het hoge aanbod in de VS en de milde weersomstandigheden deze winter drukken de aardgasprijs. De koers bereikte met een niveau net onder $1,90 zelfs het laagste punt sinds 2016.

“Als we technisch naar de koersontwikkeling kijken, zien we dat de aardgasprijs op dit moment rond een belangrijk steunniveau handelt. Deze steun moet wel houden, anders zou de neerwaartse trend nog sterker kunnen worden”, aldus analist Salah Bouhmidi van broker IG.

Warme winter leidt tot afname van de vraag naar aardgas

De prijsdaling is te wijten aan het feit dat we nog geen echte winter hebben gehad. Weersvoorspellingen suggereren ook dat het huidige koudefront op korte termijn niet lang zal duren. Bovendien toont de weerkaart van de Amerikaanse National Weather Service een grote kans op bovengemiddelde temperaturen in veel delen van de Verenigde Staten in de komende weken.

Mocht dit aanhouden en er geen significant lagere temperaturen komen, dan zal de aardgasmarkt de komende maanden onder druk blijven staan.

Data van het Energy Information Administration (EIA) die afgelopen donderdag werden vrijgegeven, lieten een daling van ruim 3 miljard m3 in Amerikaanse aardgasvoorraden voor de week die eindigde op 10 januari.

Dat was groter dan de door analisten verwachte gemiddelde daling van 2,6 miljard m3. Het industriële gas in de opslagfaciliteiten was echter 850 miljard m3, bijna 14 miljard m3 boven het niveau van het voorgaande jaar en 4,2 miljard m3 boven het vijfjarig gemiddelde. Uit de cijfers blijkt dat de productie is blijven stijgen, zij het langzamer dan vorig jaar, maar er is geen risico dat het aanbod schaars wordt en dit drukt momenteel de aardgasprijs. Belangrijke steunniveaus bereikt Technisch bereikte de aardgasprijs afgelopen week een dieptepunt, een niveau dat het laatst begin 2012 en 2016 bereikt werd. De neerwaartse trend begon in november vorig jaar na een mislukt testen van de trendlijn rond $2,92. Het neerwaartse signaal werd snel bevestigd toen de 40-weekse lijn bij $2.383 ook uitgenomen werd en de RSI de drempel passeerde onder 48,5. De milde winter drukt nu dus de prijs van aardgas. Mocht de tweede helft van de winter mild blijven, en het steungebied ($1,90 ~ 1,50) houdt niet, dan zou de prijs van aardgas zijn neerwaartse trend kunnen voortzetten en blijven dalen naar $1,26. “Voor beleggers is er technisch een aantal belangrijke zaken om in de gaten te houden; het steungebied tussen $1,90 - $1,50, de RSI en de trendlijn van 40 weken. Positieve ontwikkelingen zouden een daling kunnen stoppen en zelfs recente verliezen kunnen compenseren”, sluit Bouhmidi af.

Grafiek aardgas (week)

Aardgaskoers