Schulden van opkomende markten: risico's en kansen

2019 bleek een spectaculair jaar te zijn voor het rendement van de meeste activaklassen en schuldpapier van opkomende markten was geen uitzondering. Het is onwaarschijnlijk dat de torenhoge rendementen zich in 2020 zullen herhalen. Charles de Quinsonas en Claudia Calich, fondsbeheerders bij M&G, identificeren de risico's en onderzoeken verschillende scenario's.

Charles de Quinsonas, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund, ziet vijf belangrijke risico's voor opkomende economieën.

Charlesdequinsonas
Charles de Quinsonas

Spanningen in de Perzische Golf. In een context van een sterke economische recessie na twee jaar van eenzijdige sancties opgelegd door de VS zouden de verkiezingen in Iran in februari 2020 de spanningen dit jaar kunnen doen oplaaien. De escalatie in het Midden-Oosten zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de activaprijzen in de regio, omdat de risicopremie relatief laag blijft in een aantal landen met een hogere rating, zoals Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit of de Verenigde Arabische Emiraten. De pro-Iraanse demonstratie aan de Amerikaanse ambassade in Bagdad, gevolgd door de uitschakeling van een Iraanse topgeneraal in Irak door de VS op 2 januari, herinnert ons eraan dat de spanningen tussen de VS en Iran in 2020 waarschijnlijk niet zullen verdwijnen.

Handelsoorlog tussen de VS en China. Dit is een van de grootste risico's voor opkomende markten, waarvan de economieën nog steeds sterk afhankelijk zijn van de wereldhandel. De belangrijkste zorg blijft het zwakkere Chinese bbp, dat op zijn beurt leidt tot een lagere vraag naar grondstoffen.

De verkiezingen in Taiwan, Hongkong, Noord-Korea en de Zuid-Chinese Zee. De zittende president Tsai (Democratische Progressieve Partij) werd herverkozen bij de Taiwanese presidentsverkiezingen van 11 januari. Haar partij heeft de afgelopen maanden geprofiteerd van sterkere economische cijfers als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China, waardoor een deel van de productie naar het eiland is verplaatst. De protesten van Hongkong hebben er ook toe bijgedragen dat de onafhankelijke partij terrein heeft gewonnen ten opzichte van de concurrerende en meer China-vriendelijke oppositiepartij. De Chinese autoriteiten zijn tot nu toe relatief stil geweest over Hongkong, maar dat zou kunnen veranderen na de Taiwanese verkiezingen. Elders in Azië was er eind 2019 sprake van een geopolitieke escalatie. Noord-Korea zei dat het overweegt nieuwe raketproeven uit te voeren, tegen de achtergrond van de verbintenissen die zijn aangegaan om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren. Maleisië heeft zich onlangs aangesloten bij Vietnam en de Filippijnen in hun harde opstelling tegen de bewering van China dat de hele Zuid-Chinese Zee aan China toebehoort.

Amerikaanse verkiezingen. De meeste beleggers verwachten dat de aandelenmarkten in het geval van een democratische overwinning een nieuwe koers zullen bepalen. Dit zou resulteren in een verruiming van het monetaire beleid van de Fed en een verzwakking van de USD. Hoewel een zwakkere Amerikaanse dollar in theorie een steun in de rug is voor de wisselkoers van munten uit opkomende markten, kan dit ook een weerspiegeling zijn van een zwakkere Amerikaanse economie, wat zowel een impact zou hebben op de Amerikaanse vraag naar grondstoffen als op de risicovolle activa in de hele wereld. In dit scenario zou schuldpapier van opkomende markten als geheel niet goed kunnen presteren. Verwacht meer duidelijkheid in maart/april, wanneer de Democratische presidentskandidaat bekend zou kunnen zijn.

Risico van Amerikaanse sancties voor Turkije. De Turkse aankoop van het Russische S-400-raketafweersysteem - samen met de militaire operatie van oktober in Noord-Syrië - heeft het risico op sancties door het Amerikaanse Congres aanzienlijk vergroot. Een implosie van Turkije zou echter noch voor de Europese Unie (Syrische vluchtelingenovereenkomst met Erdogan), noch voor de VS (Rusland zou zijn invloed in de regio waarschijnlijk vergroten) goed nieuws zijn. Andere belangrijke risico's die in 2020 moeten worden overwogen, zijn het overstromingsgevaar als structureel risico voor economische, politieke en sociale problemen, de situatie in India en Pakistan, het conflict tussen Oekraïne en Rusland en de sociale onrust in de hele wereld.

Drie scenario's voor het rendement van schulden uit opkomende landen in 2020

Claudia Calich, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, identificeerde drie scenario's voor het potentiële rendement van schuldpapier uit opkomende markten. De onderstaande scenario's gaan uit van parallelle spread- of rendementsverschuivingen en omvatten de initiële carry, maar niet het verschil in rendementsbewegingen door het jaar heen.

Scenario A: Ongewijzigd. Dit scenario (dat bijna nooit voorkomt in de opkomende markten) schetst de potentiële rendementen als alles constant is: in wezen zijn de rendementen alleen gebaseerd op carry en zonder valutabewegingen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Scenario B: Bullish. Een bullish scenario staat voor een ondersteunende macro-omgeving met een verbetering van de groei in veel economieën van opkomende markten, waarbij de VS slechts licht vertraagt, een blijvende monetaire versoepeling door de centrale banken van de ontwikkelde markten en geen verslechtering van de wereldwijde geopolitieke risico's - waarvan er genoeg zijn.

Claudiacalich
Claudia Calich
Scenario C: Bearish. Een bearish scenario staat voor een meer uitdagende macro-omgeving, met een verdere vertraging van de wereldwijde groei en in de opkomende markten, of een scenario van wereldwijd een minder accommoderend beleid door de centrale banken en stijgende inflatie, een verslechtering van de geopolitieke risico's of beleidsfouten in verschillende economieën.

Aangezien waarschijnlijk maar weinig centrale banken in de opkomende markten dit jaar de rente zullen blijven verlagen, zullen in alle scenario's eerder de valuta's dan de rentevoeten de belangrijkste drijvende kracht achter het rendement zijn. De meeste centrale banken in de opkomende en ontwikkelde markten zijn nu ook (bijna) klaar met het beëindigen van de monetaire verruimingscyclus, zodat er veel minder ruimte is voor een rally op de lokale rentetarieven.

Ondanks de gunstige waarderingen van de valuta van opkomende markten (zowel in absolute termen als in verhouding tot de buitenlandse schuld), blijft Claudia Calich over het geheel genomen neutraal wat betreft de allocatie van activa. Dat komt door de onzekerheid rond de verschillende geopolitieke risico's en hun potentiële impact op de Amerikaanse dollar. Zij verwacht niet dat de assetallocatie een belangrijke drijfveer zal zijn voor outperformance, maar wel de keuze voor bepaalde markten, in mindere mate, voor specifieke landen en voor een adequaat beheer van de staartrisico's.

De belangrijkste landen om in de gaten te houden zijn landen met hoge rendementen zoals Argentinië, waar M&G evolueerde van neutraal naar licht overwogen na de verkoopgolf van vorige maand. M&G verwacht een hogere restwaarde dan de huidige prijzen (laag tot medio 40%) en een herstructurering die in 2020 wordt afgerond. Andere waarschijnlijke kandidaten zijn onder meer Ecuador en bepaalde grenslanden zoals Sri Lanka, Ghana of Ivoorkust.

Als het een troost mag zijn, schuldpapier van opkomende markten mag er dan al niet goedkoop uitzien in vergelijking met de overheersende waarderingen van een jaar geleden, maar de meeste andere activaklassen (aandelen, Amerikaans hoogrentend schuldpapier) zijn ook aanzienlijk in prijs gestegen. Relatief gezien kan het handhaven van een blootstelling aan de activaklasse dus nog steeds aantrekkelijk lijken het genereren van inkomsten in een omgeving waarin andere activa nog steeds weinig rendabel zijn.