Schroders Outlook 2020: Wereldwijde obligaties - zwakke dollar kan wereldeconomie redden

Kan een zwakkere dollar helpen om de groei van de wereldeconomie in 2020 in stand te houden?, vraagt Bob Jolly, hoofd Global Macro bij Schroders, zich af.

Bobjolly
Bob Jolly

Hoofdpunten

Een aantal signalen over de wereldeconomie staat op oranje. Wat blijft er over om de de economie aan te jagen, nu de opties van de centrale bank opraken. Overheidsstimulering lijkt waarschijnlijk, maar niet overal. Het VK kan voorloper worden. Een verzwakking van de dollar kan de groei aanjagen, geholpen door een ruimer beleid van de Fed.

Waarom blijft obligatierente maar dalen?

Voor obligatiebeleggers is het glas doorgaans half leeg. Want bullmarkten in obligaties worden geassocieerd met economische of geopolitieke problemen. De obligatierente komt onder druk te staan, als de problemen dermate ernstig zijn dat een renteverlaging waarschijnlijk wordt. En de obligatiekoersen lopen op als de rente daalt. Dit jaar zette de daling van de obligatierente door. Obligatiespreads namen af tot historisch krap niveau.

Jolly geeft drie verklaringen voor de druk op de obligatierente:

 • Aanhoudende onzekerheid over het handelsconflict tussen China en de VS, waardoor vertrouwen en investeringen in de maakindustrie onder druk staan.
 • Gebrek aan inflatie.
 • Ondanks de lage werkloosheid, zagen centrale banken nog altijd mogelijkheid om de rente te verlagen, om de economie te stimuleren.

  De enige reden waarom de obligatiemarkten een goed jaar beleefden, was de nog lager dan lage rentetarieven. Het arsenaal aan mogelijkheden voor centrale bankiers raakt echter uitgeput. Diverse indicatoren dat we ons laat in de cyclus bevinden, knipperen oranje. Jolly ziet twee mogelijkheden om de economische trein rijdende te houden: overheidsstimulering en een zwakke dollar.

  Biedt overheidsstimulering uitkomst?

  Met name verhoogde uitgaven aan infrastructuur kunnen een katalysator voor groei zijn. Het VK lijkt een van de meest waarschijnlijke kandidaten om dit pad te bewandelen. Veel andere overheden zijn minder bereidwillig. In Duitsland ontbreekt momenteel de wil om de portemonnee te trekken. Een stimulans van de overheid in de VS lijkt in aanloop naar de presidentsverkiezingen ook onwaarschijnlijk en in Japan ziet Jolly het ook niet van de grond komen.

  Zwakkere dollar kan uitredding bieden

  Normaal gesproken denkt men bij stimulering van de economische activiteit niet aan een zwakkere dollar. In de meeste gevallen van devaluatie van de munt zal het devaluerende land het voordeel voelen van een meer concurrerende export, dit echter gaat ten koste van zijn handelspartners. Maar de dollar is uniek. Veel grondstoffen noteren in dollars. Een lagere dollar zal resulteren in hogere grondstofprijzen, wat nuttig is voor producenten en exporteurs van grondstoffen en kan de groei en inflatie in het algemeen stimuleren.

  Een sterkere dollar drukt op de opkomende markten, die veel schuld in dollars hebben uitstaan. Een sterke dollar is ook problematisch voor de wereldhandel, omdat 80% van die handel met dollars gefinancierd wordt. Een zwakkere dollar maakt lenen eenvoudiger en dat jaagt de groei ervan aan.

  Het lijkt er steeds meer op dat de Amerikaanse economie vertraagt. Dat leidt dan tot een ruimer beleid van de Fed en dus tot een verzwakking van de dollar. Indien de Fed de rente verder zou verlagen, zal het renterendement op obligaties dalen. Dit zal ze minder aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders, waardoor de vraag naar Amerikaanse dollars zal afnemen. Een zwakkere dollar kan zeker de wielen smeren van de wereldhandel en daardoor de wereldeconomie een groeistimulans geven.

  Steunpilaren onder dollar brokkelen af

  Zonder dollarzwakte denkt Jolly dat de consument zijn uitgaven gaat terugschroeven. Bedrijven zullen dan hun kostenbasis onder de loep nemen en besparen op arbeid, waardoor de werkloosheid toeneemt. Het vertrouwen onder topbestuurders is al gedaald tot historisch laag niveau (zie afbeelding).


  Schrodersinvestments

  Als de omstandigheden verslechteren, verwacht Jolly, dat de Fed de rente verlaagt. Daarmee vallen de twee laatste steunpilaren onder de dollar weg, namelijk de sterke groei en de rente. Dan eindigt de opmars van de dollar. Beleggers doen er goed aan zich voor te bereiden op een omslag.