DWS: Economische groei in Duitsland per inwoner hetzelfde als in de VS

De Verenigde Staten en Duitsland hebben - in tegenstelling tot wat velen denken - sinds de eeuwwisseling precies dezelfde economische groei per inwoner. Dat blijkt uit ‘De Grafiek van de Week’ van vermogensbeheerder DWS.

Na een lichte daling in het tweede kwartaal is het Duitse bruto binnenlands product (BBP) tijdens het derde kwartaal licht gegroeid. Duitsland is dus ternauwernood aan een technische recessie ontsnapt. Maar dat zal de sceptici niet geruststellen.

Strenge regelgeving, te veel bureaucratie, te dure sociale stelsels, te streng begrotingsbeleid, een gebrek aan concurrentievermogen, en een overdreven milieubescherming, worden al sinds de jaren ‘80 als redenen aangeduid voor het vermeende gebrek aan dynamiek in de Europese economieën ten opzichte van die van de VS.

De groeistatistieken van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) laten echter een heel ander beeld zien. Voor de totale BBP-groei van de economie is de VS duidelijk de koploper. Maar gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei, gemeten aan de hand van de economische groei per inwoner, hebben de Verenigde Staten en Duitsland sinds de eeuwwisseling precies dezelfde economische groei geregistreerd.

De huidige economische zwakte in Duitsland heeft waarschijnlijk meer te maken met de protectionistische maatregelen uit Washington dan met de politieke beslissingen in Berlijn. Op de langere termijn is er volgens DWS dan ook weinig reden voor overdreven pessimisme.

Gpdpercapitaus