Invesco ziet factorallocaties toenemen bij zowel aandelen als obligaties

Beleggers die factorstrategieën gebruiken, blijven hun factorallocaties verhogen, zo blijkt uit de vierde Invesco Global Factor Investing Study. De studie, het grootste onderzoek in zijn soort, is tot stand gekomen daar face-to-face interviews met 241 institutionele en wholesale-factorbeleggers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van meer dan $2500 miljard aan beheerd vermogen.

Bijna de helft (45%) van de ondervraagde beleggers in APAC, EMEA en Noord-Amerika verhoogde de factorallocaties in 2018 en 59% is van plan om de allocaties in de komende drie jaar te verhogen. (Figuur 1)

Assetallocatie

Als gevolg hiervan zijn van 2018 tot 2019 de gemiddelde allocaties aan factorbeleggingsstrategieën gestegen voor zowel institutionele (van 16% naar 18%) als wholesale (van 11% naar 14%) beleggers. Ook heeft meer dan 69% van de respondenten gemeld dat de rendementen van hun factorbeleggingen in 2019 aan de verwachtingen voldeden of deze zelfs overtroffen. (Figuur 2)

Outpeforming

Uit het onderzoek bleek dat respondenten zowel het aantal factoren waarop ze zich richten, als het gebruik van strategieën gericht op meerdere factoren wederom hebben verhoogd. Ze hebben ook actiever beslissingen genomen over welke factoren moeten worden opgenomen of uitgesloten. Een van de resultaten is een vermindering van de blootstelling aan de factor waarde (een van de eerste en meest algemeen aanvaarde factoren) en een gelijktijdige toename van het gebruik van andere factoren zoals momentum, kwaliteit en lage volatiliteit. Ondanks enige twijfel over de vraag of de waardefactor even effectief blijft, is dit nog altijd de meest populaire factor bij zowel wholesale (91%) als institutionele beleggers (86%). (Figuur 3)

Investing

Georg Elsaesser, Senior Portfolio Manager, Quantitative Strategies bij Invesco zegt: “Factorbeleggen wordt steeds meer ‘mainstream’. Factorbeleggers van het eerste uur willen meer doen met hun factorallocaties, zoals actieve en op maat gemaakte strategieën en uitbreiden naar vastrentende waarden. Bestaande factorbeleggers hebben hun allocatie verhoogd. Meer dan de helft van de respondenten is van plan de allocatie in de komende drie jaar te verhogen, dit patroon zal zich de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid voortzetten.”

Uit de studie van dit jaar bleek dat een meerderheid van factorbeleggers nu kiest voor een actieve strategie, via gescheiden mandaten, gemengde fondsen en op de beurs verhandelde producten (ETP's). (Figuur 4)

Howtoinvest

Voor actieve implementatie, zo bleek uit de studie, is er een voorkeur voor gescheiden mandaten bij grotere institutionele en wholesale beleggers, terwijl middelgrote en kleine beleggers eerder kiezen voor gemengde beleggingsfondsen. Met name het gebruik van ETP’s is te zien bij meerdere type beleggers. Deze producten spelen een belangrijke rol bij de implementatie van actieve strategieën voor bijna 43% van de grote institutionele beleggers (beheerd vermogen > $50 miljard), meestal in combinatie met andere soorten producten.

Waar beleggers nog steeds passief strategieën implementeren via een factorindex, geeft bijna de helft van de respondenten de voorkeur aan een maatwerk benadering van indexontwerp (42% institutionele en 44% wholesale beleggers). Deze maatwerk benaderingen bieden de mogelijkheid het management van factoren beter af te stemmen en bieden meer controle op factordefinities en -statistieken. (Figuur 5)Activepassif
Beleggers zien succes in factorbeleggen als afhankelijk van constante evolutie door de introductie van nieuwe factoren, definities, gegevensbronnen, technologieën en beleggingscategorieën. (Figuren 6 en 7)

Investingetf
Howinvesting

Georg Elsaesser stelt: “De meeste respondenten hanteren een langetermijnvisie ten aanzien van hun blootstelling aan factoren; Dit betekent echter niet dat factorbeleggers het zich kunnen veroorloven om een statische benadering van hun allocatie te hanteren. Sterker nog, beleggers geloven steeds meer dat het benutten van de voordelen van factorbeleggen deels afhankelijk is van een dynamische benadering van implementatie”.

Factorbeleggen in obligaties blijft aan interesse winnen In de afgelopen 12 maanden is het aandeel respondenten dat van mening is dat factorbeleggen kan worden toegepast vastrentende waarden aanzienlijk toegenomen. Ongeveer 70% van de institutionele beleggers en 78% van de wholesale beleggers beschouwt de aanpak nu als toepasbaar, tegen respectievelijk 62% en 57% in 2018. (Figuur 8)Vastrentend
Met effectieve rendementen nu op recorddiepte en ongeveer een kwart van de obligaties die wereldwijd waarop beleggers een negatieve yield ontvangen, is de aandacht gericht op alternatieve manieren om waarde toe te voegen. Respondenten zagen factorbeleggen als een transparante en rendabele oplossing voor het genereren van opbrengsten, zelfs in de huidige markt.

64% van de beleggers beschouwt yield/carry als de ‘topfactor’ binnen vastrentende waarden, wat gedeeltelijk de toename van dergelijke strategieën in de afgelopen 12 maanden verklaart, gevolgd door liquiditeit, waarde en kwaliteit (respectievelijk 54%, 46% en 42%). (Figuur 9)

Investmentstyles

Ondanks de vraag naar factorstrategieën binnen vastrentende waarden, is er nog steeds een tekort aan passende producten. Bijna negen op de tien respondenten beschrijft deze beleggingscategorie als niet goed gedekt door het huidige factoraanbod (in termen van kwaliteit, en dus niet alleen kwantiteit). Als zodanig alloceerde 42% van de institutionele beleggers in 2018 aan aandelenfactoren, terwijl 35% alloceerde aan vastrentende factoren. Voor wholesale beleggers waren deze percentages respectievelijk 46% en 32%. (Figuur 10).

Factorinvesting

Georg Elsaesser voegt toe: “De resultaten van dit jaar suggereren dat beleggers steeds meer ervaring krijgen en daardoor de vraag naar strategieën voor vastrentende factoren waarschijnlijk verder zal toenemen. Toch blijven er uitdagingen bestaan, aangezien meer dan 80% van de beleggers gelooft dat aan hun productbehoefte in vastrentende waarden nog niet voldoende tegemoet gekomen wordt.”

ESG overwegingen hebben impact op factorstrategieën

De resultaten van de studie van dit jaar lieten zien dat grote aantallen beleggers naast factoren ook ESG overwegingen implementeren – ongeveer 85% van de respondenten doet dit parallel en bijna de helft gelooft dat ESG een goede aanvulling op factorbeleggen is. (Figuur 11 en 12)

Esginvesting
Wholesaleinvesting

Het is echter een gebied waar veel beleggers onzeker zijn over de interactie van ESG en factorinitiatieven. Meer dan een kwart (28%) van institutionele beleggers beschouwt ESG als een zelfstandige factor, terwijl 40% ESG als een combinatie van factoren beschouwt. Om deze problemen beter te begrijpen, hebben beleggers hulp nodig van externe partners, gezien de complexiteit van de analyse en het gebrek aan direct beschikbare gegevens en hulpmiddelen.

Georg Elsaesser zegt: “De gelijktijdige opkomst van factoren en ESG heeft ertoe geleid dat veel beleggers zich afvroegen of de twee initiatieven complementair zouden kunnen zijn. Huidige perspectieven bieden een optimistisch beeld. De beschikbaarheid van ESGscores voor meerdere dimensies heeft geleid tot portefeuilleconstructietechnieken die vergelijkbaar zijn met die voor factorbeleggen, waarbij effecten worden gerangschikt op basis van hun scores op specifieke kenmerken.”

Hij vervolgt: “Over het algemeen toont onze nieuwste Global Factor Investing Study dat meer en meer beleggers zich toeleggen op factorstrategieën. Het feit dat factorallocaties in steeds meer portefeuilles worden opgenomen, suggereert dat het een strategische basis krijgt binnen het beleggingsproces. Niet alleen als een goedkope vervanging voor traditioneel actief beheer, maar als een transparanter en efficiënter hulpmiddel voor het opbouwen van een holistische portefeuille.”