AXA IM: Amerikaanse economie raakt aangetast

De onaantastbaarheid van de Amerikaanse economie was een illusie, blijkt nu ook op het binnenland gerichte sectoren besmet raken. Dit schrijft Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group.

In zijn wekelijkse macro-economische commentaar herroept hij zijn eerdere visie dat er nog wel wat maanden overheen zouden gaan, nu nieuwe macrocijfers hem doen inzien dat de omslag zich sneller dan verwacht aftekent. De volatiele politieke situatie, kan leiden tot een afwachtende houding ten aanzien van bedrijfsinvesteringen.

De inkoopmanagersindex voor de industrie vertelde Moëc niets nieuws, maar de verslechtering van die voor de dienstensector kwam voor hem als een verrassing. Het niveau van 50,2 is lager dan dat van de korte terugval van 2016. De econoom ziet bedrijven investeringsbeslissingen uitstellen en minder mensen aannemen. De loonontwikkeling vlakt al af.

‘Als het aan het inflatiefront stil is, kan de centrale bank meer doen om de economie te ondersteunen’, aldus Moëc over het Fed-beleid. Ondertussen lijkt het stimulerende beleid van de ECB maar weinig effect te sorteren in een land als Duitsland. Dit land zou volgens de AXA-econoom de overheidsinvesteringen moeten opvoeren.

En als niets anders werkt, kan de ECB nog eens serieus kijken naar ‘helikoptergeld’. Vertrekkend ECB-president Mario Draghi noemde het een ‘interessant concept’. Volgens Moëc zijn de geesten er nu nog niet rijp voor, maar over een jaar zou dat wel eens anders kunnen liggen.