De prijsvolatiliteit van de Britse activa zal tot eind oktober toenemen

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Michaelblumke
Michael Blümke

Brexit achtervolgt ons nu al meer dan drie jaar. Afgezien van de voordelen van een open dialoog in een democratie, die kan en moet plaatsvinden, heeft deze discussie nog niet veel opgeleverd. Zelfs nu de termijn van de tweede verlenging bijna verstreken is, valt nog steeds moeilijk te voorspellen wat er na 31 oktober zal gebeuren.

We worden geconfronteerd met een aantal fundamenteel verschillende, mogelijke uitkomsten die redelijke, op waarschijnlijkheid gebaseerde beleggingen vrijwel onmogelijk maken. De enige grootste gemene deler in alle scenario's is dat de onzekerheid en de noodzaak om een beroep te doen op een dubbele planning al aanzienlijke economische schade hebben veroorzaakt.

In het tweede kwartaal is de Britse economie gekrompen en is het vertrouwen van de verwerkende en bouwsector naar recessieniveaus gezakt. Nu is zelfs de veerkrachtige dienstensector aan het afkoelen. Nochtans hebben we sinds eind 2018 een stijging van de Britse aandelenindexen gezien. Terwijl Boris Johnson beweert dat het Verenigd Koninkrijk bereid is de EU zonder akkoord te verlaten, wijzen deskundigen op aanzienlijke problemen voor de gezondheidszorg in het geval van een no-deal Brexit. En 79% van de kleinere bedrijven zegt zich niet te hebben voorbereid op een no-deal-scenario. Bovendien zegt de meerderheid van de kleine bedrijven dat ze niet weet hoe zich te moeten voorbereiden. Dit alles bewijst de onzekerheid en het gebrek aan transparantie rond de Brexit.

Voor ons bewijst dit dat er momenteel geen positieve argumenten zijn voor Britse activa. Daarnaast verwachten we dat de prijsvolatiliteit tot eind oktober zal toenemen, een andere factor die niet bevorderlijk is voor beleggingen op langere termijn. Hoewel de Bank of England de kortetermijnrente in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk zal verlagen en de regering in staat is om haar uitgaven te verhogen, zullen deze maatregelen de negatieve economische gevolgen van een no-deal Brexit-resultaat slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

Daarom beleggen we momenteel niet in Britse activa. We hebben veel overtuigender alternatieve beleggingen gevonden in Amerikaanse dollar en Zwitserse frank, evenals in bedrijfsobligaties en aandelen buiten het Verenigd Koninkrijk.