Robeco: Dienstenindex betere indicator dan productie-index

De afgelopen maanden waren er voortdurend tekenen van een verzwakkend producentenvertrouwen. Beleggers moeten dit teken echter nuanceren, zegt portfoliomanager Fixed Income Rikkert Scholten van vermogensbeheerder Robeco, want de dienstensectorindex geeft een sterker en daardoor betrouwbaarder signaal af.

Door de zwakke cijfers van grote geïndustrialiseerde landen zijn veel beleggers nerveus geworden. De Duitse Ifo-index bereikte het laagste punt sinds 2012 en de Chinese inkoopmanagersindex (PMI) staat al sinds december op een laag niveau. Bovendien dook de index voor het producentenvertrouwen van het Amerikaanse Institute of Supply Management (ISM) in september maar liefst twee punten onder de 50, een niveau dat wordt beschouwd als neutraal.”

Bovenstaande cijfers kunnen een voorbode zijn van een recessie. Ze komen nog bovenop de inversie van de Amerikaanse yield curve – traditioneel hét waarschuwingssignaal voor een ophanden zijnde vertraging. “Het is duidelijk dat de productiesector wereldwijd afkoelt”, stelt Scholten. “En dat zorgt voor twijfels over de vooruitzichten voor de bredere economie en de aandelenmarkten.”

Er is echter een verschil tussen de indices van de productie- en de dienstensector. De PMI voor de Amerikaanse industrie belandde onder de 48 punten en kwam uit op het laagste punt sinds juni 2009 (47,8). De PMI voor de dienstensector is ook vertraagd, maar staat nog wel boven het neutrale niveau van 50 (52,6). Scholten: “Op basis van dit verschil zou je snel kunnen concluderen dat de dienstensector er klaarblijkelijk nog altijd beter voor staat dan de productiesector. Maar het roept ook vragen op. Welke ISM-index is leidend? En wat betekent dit voor risicovollere beleggingen in de komende tijd?”

Uit analyse van Robeco blijkt dat bij een groot verschil tussen beide ISM-indices de kans groter is dat de productiesector de dienstensector omhoog volgt dan andersom. Dat terwijl de ISM-index van de productiesector meer aandacht krijgt, maar dat is simpelweg omdat deze langer bestaat.

Volgens Scholten betekent dit niet dat beleggers de ISM-index voor het productievertrouwen links kunnen laten liggen. “De productiesector heeft nog altijd veel invloed op de volatiliteit van de economische cijfers. De huidige voorraadcorrectie in de VS is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast blijkt uit de historische cijfers dat waarschuwingen vanuit de productie-index wel degelijk gepaard gingen met afkoelende aandelenrendementen en uitlopende creditspreads.”