Nederlandse stichting aantrekkelijk bij internationale schadeclaims

Nieuwe Nederlandse wetgeving vergemakkelijkt collectieve schadevergoedingsacties. Een gevolg hiervan is dat zowel de Nederlandse rechter én de Nederlandse stichting als rechtsvorm aantrekkelijk worden voor grote, internationale schadeclaims. Dit stelt Marcelo Delfos, Director bij financieel dienstverlener Intertrust.

De Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie werd op 19 maart door de Eerste Kamer aangenomen en heeft onder meer de positie van gedupeerden verbeterd. 'In feite maakt de wet collectieve schadevergoedingsacties, namens natuurlijke en/of rechtspersonen mogelijk. Wint een claimstichting een zaak voor de rechter, dan hoeven aangesloten deelnemers de vergoeding niet langer via een individuele procedure af te dwingen. Dat scheelt tijd en geld', aldus Delfos.

Een andere verbetering volgens Delfos is dat als er meerdere claimorganisaties in een bepaalde schadezaak bestaan, de rechter er één exclusief kan aanwijzen. 'De uitkomst van die procedure wordt dan ook bindend verklaard voor de andere organisaties, mits zij geen opt-out hebben toegepast.' Het bestuur van een dergelijke organisatie moet verder aan kwaliteitseisen voldoen, zoals een goede governance, administratie en financiële huishouding. 'Het doel is om een wildgroei van claimorganisaties te voorkomen, zowel ter bescherming van de gedupeerden als de aangesproken partij.'

Internationale aandacht

De zekerheden die de nieuwe wetgeving biedt, trekt volgens Delfos ook in het buitenland aandacht. De regels maken het mogelijk aantrekkelijker een internationale zaak via een Nederlandse rechter en/of Nederlandse claimstichting te laten lopen. 'Het Nederlandse juridische systeem heeft al een goede naam qua kwaliteit en lage kosten, maar de nieuwe regels maken Nederland nog aantrekkelijker. Natuurlijk moet er in een claimzaak wel een Nederlandse link zijn, bijvoorbeeld doordat een belangrijk deel van de gedupeerden in Nederland woont', aldus Delfos.

Daarbij zal de Nederlandse stichting als rechtsvorm vaak gekozen worden, zo verwacht Delfos. 'De wetgeving noemt de stichting (en vereniging) expliciet als mogelijke rechtsvorm. De Nederlandse stichting geniet grote bekendheid en erkenning als rechtspersoon. Een dergelijke rechtszekerheid is een groot voordeel.'

De nieuwe wetgeving zal waarschijnlijk in januari 2020 van kracht worden, en dat zal volgens Delfos leiden tot frequenter gebruik van Nederlandse stichtingen in (inter)nationale claimzaken. 'Op dit moment is Intertrust in gesprek met advocatenkantoren om dergelijke stichtingen administratief te assisteren, zodat ze kunnen voldoen aan de nieuwe striktere kwaliteitseisen. Wij hebben ook reeds dergelijke structuren onder beheer voor met name buitenlandse investeringsfondsen die optreden als financier in class action-zaken.'