VanEck: Goud gedijt in deze onzekere tijden

Het doorbreken van technische plafonds en de aanhoudende geopolitieke risico’s, handelsspanningen, brexit en de late fase van de economische cyclus zullen volgens Joe Foster, Portfolio Manager bij VanEck, goud en goudaandelen voor een aanzienlijke periode blijven ondersteunen.

Onzekerheid troef terwijl de goudprijs recordhoogtes bereikt

De handelsspanningen zijn handelsoorlogen geworden en de handelsoorlogen dreigen valuta-oorlogen te worden. Op 26 augustus bereikte de goudprijs zijn hoogste punt in zes jaar: 1.555 USD per ounce. De markten reageerden hiermee op de dreiging van represailles en andere maatregelen tussen de VS en China. Het lijkt erop dat de gevestigde supermacht en de opkomende supermacht een economische oorlog om wereldwijde dominantie zijn begonnen. De resulterende onzekerheid is een rem op de handel op een moment in de cyclus waar het mogelijk de meeste schade kan toebrengen aan de wereldeconomie. Tegelijkertijd verlagen de meeste centrale banken wereldwijd hun rente in een poging om de recessie een halt toe te roepen.

Als gevolg hiervan is de goudprijs gestegen ten opzichte van alle valuta’s omdat het een indekking is tegen economische onzekerheid en valutadevaluatie. In Australië, India, Europa (euro), Japan en veel andere landen heeft de goudprijs recordhoogtes bereikt ten opzichte van de lokale valuta’s. De goudprijs sloot de maand 106,40 USD hoger af (7,5%), op USD 1.520,30. Vooral de prestatie van zilver viel op: een stijging met 2,12 USD (13,0%) tot 18,38 USD. Goudaandelen stegen samen met de metalen. De NYSE Arca Gold Miners Index1 ging er 11,7% op vooruit en de MVIS Global Junior Gold Miners Index2 won 8,4%.

Houd de waarschuwingssignalen in de gaten

De goudprijs bevindt zich op dit moment boven de 1.500 USD per ounce, waar hij zich in juli boven de 1.400 USD bevond. De futuresposities en de sterke instroom in edelmetaal-ETF’s lijken erop te wijzen dat de markt misschien rijp is voor een prijsdaling. Het is echter mogelijk dat dankzij het doorbreken van technische niveaus in juni en risico's gerelateerd aan brexit en economische onzekerheid de onafwendbare correctie pas zal plaatsvinden wanneer goud aanzienlijk hoger staat.

Amerikaanse centralebankpresident Powell liet op de Jackson Hole-conferentie van 31 juli weten dat de renteverlaging door de Fed gezien moet worden als een voorzorgsmaatregel ter indekking tegen risico’s en als een correctie halverwege de cyclus. Deze geruststellende opmerkingen doen VanEck terugdenken aan de woorden van een vroegere Fed-president net voor de financiële crisis toen hij aangaf dat de problemen met de subprime-hypotheken onder controle zouden blijven. Marktspecialisten zouden zich zorgen moeten maken over het feit dat:

1. Er sinds 1921 elf inversies van de rentecurve van driemaandelijkse en tienjaars Amerikaanse staatsobligaties zijn geweest waarop elf recessies volgden en dat er in augustus een twaalfde soortgelijke inversie is begonnen.

2. De Amerikaanse ISM Purchasing Managers’ Index3 daalde in augustus tot 49,1. Dit wil zeggen dat de wereld officieel in een productierecessie zit.

3. Het sinds de jaren ‘30 niet meer voorgekomen is dat de Fed een rentestijgingscyclus beëindigde op een moment waarop het Fed Funds-tarief slechts 2,5% bedroeg.4

4. In een typisch verruimende cyclus de Fed de rente met 5% of 6% verlaagt, wat suggereert dat de VS uiteindelijk net als Europa en Japan rentes onder nul zal handhaven.

5. Sinds het hoogtepunt van de kredietzeepbel van 2007 de wereldwijde schuld met 128 biljoen USD gestegen is tot 244 biljoen USD, terwijl de wereldwijde schuld-bbp-ratio opgelopen is van 98% tot 187%. Renteverlagingen brengen weinig soelaas in een wereld die verdrinkt in de schulden. 5

6. Wereldwijd er nu voor 17 biljoen USD aan obligaties met een negatieve rente verhandeld wordt. 6

Foster is ervan overtuigd dat veel aspecten van het financiële systeem verre van normaal zijn. Nu de economische recordgroei op zijn laatste benen lijkt te lopen, kunnen deze afwijkingen enorme en onvoorziene risico’s inhouden. De recente resultaten wijzen erop dat goud en goudaandelen kunnen helpen om een portefeuille tegen risico’s in te dekken.

Historische trends van goud en goudaandelen

Een vergelijking met voorafgaande meerjarige periodes van stijgende goudprijzen (of losjes gedefinieerd ‘haussemarkten’) kan een idee geven van welke richting de markt opgaat. Onderstaande grafiek vergelijkt een aantal haussemarkten voor goud van de afgelopen vijftig jaar die geklasseerd staan als ‘seculier’ (lange termijn) of ‘cyclisch’ (korte termijn en die plaatsvinden binnen een meerjarige periode van dalende goudprijzen of een ‘baissemarkt’). De goudprijs doorliep sinds 2015 hetzelfde patroon als tussen 1993 en 1996 wat een cyclische haussemarkt was. VanEck is echter van mening dat sinds juni de prijstrend meer lijkt te wijzen op de seculiere haussemarkt van tussen 2001 en 2008.

De prestatie van goud in historische goud haussemarkten

Goudprijzen

Bron: VanEck, Bloomberg. Gegevens per augustus 2019. ‘Goud’ weergegeven als Gold Spot (USD/oz). Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Een van de belangrijkste redenen voor de huidige goudmarkt zijn de dalende reële rentetarieven. Aangezien er dit jaar nog meer renteverlagingen door de Fed worden verwacht, begint de duur van de huidige haussemarkt te lijken op die van de voorafgaande haussemarkten. Het valt nog af te wachten of de resultaten dezelfde zullen zijn als die van de periode 2001 – 2008 toen de belangrijkste drijfveer de zwakke Amerikaanse dollar was. Deze grafiek geeft de spectaculaire prestatie weer van goudaandelen tijdens de haussemarkt van 2001 – 2008:

Goud vs. Goudaandelen in de haussemarkt van maart 2001 tot februari 2008

Goudprijs

Bron: VanEck, Bloomberg. Gegevens per augustus 2019. ‘Goud’ weergegeven als Gold Spot (USD/oz). “Goudaandelen (Senior/Mid-Tier)” weergegeven door NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR). “Goudaandelen (Senior/Mid-Tier)” weergegeven door MVIS Global Junior Gold Mining Index (MVGDXJTR). “Senior” delvers hebben een productieniveau van circa 1,5-6,0 miljoen ounces goud per jaar (“Mid-Tier” delvers circa 0,3-1,5 miljoen ounces per jaar; “Junior” delvers circa <0,3 miljoen ounces per jaar). Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd. In de bekendmakingen hieronder vindt u een beschrijving van de indices.

Waarom deze goud haussemarkt anders kan zijn

Er zijn veel overeenkomsten tussen de goudsector van vandaag en die van 2001. 2001 was het einde van een seculiere baissemarkt waarin goudprijzen daalden tot 253 USD per ounce en het beleggerssentiment rond de sector bijzonder laag was. Op dezelfde manier is 2019 het einde van meerdere jaren van een stagnerende en trendloze handel die voorafgegaan werd door een van de beroerdste baissemarkten ooit. Het beleggerssentiment en de waarderingen liggen, volgens VanEck, opnieuw extreem laag.

In beide gevallen hadden gouddelvers jaren van lage goudprijzen doorstaan. Hierdoor werden ze efficiënter, verminderden ze hun schuld en reduceerden ze de kosten van hun management. VanEck gelooft dat deze bedrijven goed worden geleid en winstgevend zijn. De kostendruk is minimaal en er is dan ook geen sprake van kosteninflatie die de marges uitholt.

Een gebrek aan hedging is het enige grote verschil tussen de delvers van vandaag en die van 2001. De mark to market van veel hedgeboeken werd uiterst negatief naarmate de goudprijs steeg in het eerste decennium van deze eeuw. Dit kostte de bedrijven miljarden. De huidige goudsector is niet gehedged, wat bedrijven meer kansen geeft om te profiteren van stijgende prijzen.

Of goudaandelen nu wel of niet tot de koersen van voorgaande cycli stijgen, VanEck is ervan overtuigd dat er op dit moment voldoende financiële risico’s bestaan om goud en goudaandelen voor een aanzienlijke tijd aan te houden.

Belangrijke informatie: Alle wegingen van bedrijven, sectoren en subsectoren zijn per 31 augustus 2019, tenzij anders vermeld.

iNYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) is een aangepaste op marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit beursgenoteerde bedrijven die voornamelijk actief zijn in het delven van goud.
2 MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) is een op regels gebaseerde, op marktkapitalisatie gewogen en op verhandelbaarheid aangepaste index die bestaat uit een internationaal universum van beursgenoteerde bedrijven met lage en gemiddelde kapitalisatie die minimaal 50% van hun omzet genereren uit het delven van goud en/of zilver, het houden van vastgoed dat het potentieel heeft om minimaal 50% van de omzet van de onderneming uit het delven van goud en zilver te produceren bij ontwikkeling of voornamelijk beleggen in goud of zilver.
3 De ISM Manufacturing Index is een index gebaseerd op enquêtes bij meer dan 300 productiebedrijven door het Institute of Supply Management. De ISM Manufacturing Index controleert werkgelegenheid, inventarissen, nieuwe bestellingen en leveringen van leveranciers.
4 Gluskin Sheff, “Breakfast With Dave” (9 augustus 2019). Gluskin Sheff + Associates Inc., een Canadese, onafhankelijke vermogensbeheerder die beleggingsportefeuilles beheert voor vermogende beleggers, zoals ondernemers, professionals, familietrusts, private liefdadigheidsstichtingen en landgoederen.
5 Gluskin Sheff, “Breakfast With Dave” (9 augustus 2019).
6 VanEck, Bloomberg